19 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Miljöpartiet pekar på regionens hållbarhetsmål

Miljöpartiet vill avskaffa förmånsbilsystemet i regionen.
– Det ska ersättas med kollektivtrafik och en fungerande bilpool, säger regionrådet Birgitta Losman.

Förslaget kommer i en motion till regionfullmäktige. Partiet vill att förmånsbilsystemet för förtroendevalda och anställda avvecklas samt att regionen ska se till att en bilpool och bilpoolsavtal med hög miljöprestanda etableras.

Dessutom ska kollektivtrafiken utnyttjas mer av de som numera har förmånsbil, enligt motionen. Partiet påpekar att närtrafiken har byggts ut och att det finns beställningstrafik som komplement till tåg och buss i varje kommun.

Hållbart ledarskap

– Vi jobbar med det här perspektivet mot både invånare och industri i regionen. Det handlar om ett hållbart och modernt ledarskap, snarare än ekonomiska motiv, säger Birgitta Losman och tillägger:

– För den som har ett sent kvällsmöte kan det innebär att även ett regionråd får prova att kombinera tåg och närtrafik. Vi planerar att bygga ut närtrafiken ytterligare och ofta blir det ju lokala taxibolag som får uppdragen.

Losman menar att det även går att kombinera med egen bil, enligt den resepolicy som finns.

– Regionråd har löner som gör att de kan köpa miljöbil för egna pengar, säger Losman.

Hon ser det även som en viktig signal utifrån regionens hållbarhetsmål.

– Förmånsbilsystemet uppmanar tvärtom till fler körda mil och att bilen tas för hela resan.

Förslaget kommer i en motion till regionfullmäktige. Partiet vill att förmånsbilsystemet för förtroendevalda och anställda avvecklas samt att regionen ska se till att en bilpool och bilpoolsavtal med hög miljöprestanda etableras.

Dessutom ska kollektivtrafiken utnyttjas mer av de som numera har förmånsbil, enligt motionen. Partiet påpekar att närtrafiken har byggts ut och att det finns beställningstrafik som komplement till tåg och buss i varje kommun.

Hållbart ledarskap

– Vi jobbar med det här perspektivet mot både invånare och industri i regionen. Det handlar om ett hållbart och modernt ledarskap, snarare än ekonomiska motiv, säger Birgitta Losman och tillägger:

– För den som har ett sent kvällsmöte kan det innebär att även ett regionråd får prova att kombinera tåg och närtrafik. Vi planerar att bygga ut närtrafiken ytterligare och ofta blir det ju lokala taxibolag som får uppdragen.

Losman menar att det även går att kombinera med egen bil, enligt den resepolicy som finns.

– Regionråd har löner som gör att de kan köpa miljöbil för egna pengar, säger Losman.

Hon ser det även som en viktig signal utifrån regionens hållbarhetsmål.

– Förmånsbilsystemet uppmanar tvärtom till fler körda mil och att bilen tas för hela resan.

  • Alf Ehn