19 sep 2014 17:40

07 jan 2015 12:15

Inga beslut om medlemsavgifter

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund kunde inte ta beslut om höjda medlemsavgifter eller organisationsförändringen.
– Många ville ta med sig frågan hem till sina kommuner, säger ordföranden Katarina Jonsson (M).

Presidiet föreslog att medlemsavgiften ska höjas, från 31,25 till 44,25 kronor. I höjningen finns de fem kronor som kommunerna tidigare betalat till West Sweden. Totalt skulle det handla om en höjning med 41,6 procent.

Styrelsen, som består av kommunalråden, ville inte ta beslut under fredagen. Många kände att de måste ta med sig frågan till sina kommuner och diskutera internt.

– På grund av valet har många inte hunnit med den frågan, vi förstår att de vill diskutera mer. Men det finns inga önskemål om att kommunalförbundet ska upphöra, säger Katarina Jonsson.

Samma sak gällde frågan om förbundets framtida politiska organisation.

De båda ärendena kommer att behandlas av styrelsen den 24 oktober. Fullmäktige tar beslut under ett extra möte i november.

Byter huvudman

Däremot togs det beslut om att antagningskansliet för Gymnasium Skaraborg byter huvudman, från Skövde kommun till Skaraborgs kommunalförbund. Just nu servar kansliet 13 av Skaraborgs kommuner med antagningar till gymnasieskolorna, både kommunala och friskolor. Kansliet har en bemanning på 2,05 tjänst och köper en samordnartjänst på 50 procent från kommunalförbundet.

Presidiet föreslog att medlemsavgiften ska höjas, från 31,25 till 44,25 kronor. I höjningen finns de fem kronor som kommunerna tidigare betalat till West Sweden. Totalt skulle det handla om en höjning med 41,6 procent.

Styrelsen, som består av kommunalråden, ville inte ta beslut under fredagen. Många kände att de måste ta med sig frågan till sina kommuner och diskutera internt.

– På grund av valet har många inte hunnit med den frågan, vi förstår att de vill diskutera mer. Men det finns inga önskemål om att kommunalförbundet ska upphöra, säger Katarina Jonsson.

Samma sak gällde frågan om förbundets framtida politiska organisation.

De båda ärendena kommer att behandlas av styrelsen den 24 oktober. Fullmäktige tar beslut under ett extra möte i november.

Byter huvudman

Däremot togs det beslut om att antagningskansliet för Gymnasium Skaraborg byter huvudman, från Skövde kommun till Skaraborgs kommunalförbund. Just nu servar kansliet 13 av Skaraborgs kommuner med antagningar till gymnasieskolorna, både kommunala och friskolor. Kansliet har en bemanning på 2,05 tjänst och köper en samordnartjänst på 50 procent från kommunalförbundet.

  • Alf Ehn