17 sep 2014 17:49

07 jan 2015 12:15

Patient blodförgiftad efter injektion

En kvinna anmälde till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att hon fick en blodförgiftning efter en injektion med kortison vid Skaraborgs sjukhus. I anmälan skriver hon att läkaren inte använde handskar vid injektionstillfället och att hon fick göra flera besök innan hon fick nödvändig hjälp.

Ivo avslutar ärendet och konstaterar att på grund av motstridiga uppgifter är det svårt att klargöra omständigheterna i frågan. Myndigheten bedömer att bakterierna infördes i samband med injektionen och betonar vikten av att rutinerna för hygien följs, sterila verktyg används och att stället på huden inte rörs efter desinfektionen.

En kvinna anmälde till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att hon fick en blodförgiftning efter en injektion med kortison vid Skaraborgs sjukhus. I anmälan skriver hon att läkaren inte använde handskar vid injektionstillfället och att hon fick göra flera besök innan hon fick nödvändig hjälp.

Ivo avslutar ärendet och konstaterar att på grund av motstridiga uppgifter är det svårt att klargöra omständigheterna i frågan. Myndigheten bedömer att bakterierna infördes i samband med injektionen och betonar vikten av att rutinerna för hygien följs, sterila verktyg används och att stället på huden inte rörs efter desinfektionen.