05 sep 2014 16:26

07 jan 2015 12:14

S vill flytta jourcentralerna till sjukhusen

Vallöfte för att lätta på det akuta trycket

Socialdemokraterna vill flytta jourcentralerna närmare sjukhusen.
– Vi kommer driva det hårt kommande mandatperiod, säger regionrådet Alex Bergström (S).

Under fredagen hade S en träff vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Där finns en akutmottagning som tar emot cirka 52 000 besök per år och är hårt ansatt. Den ska byggas om och ut för att kapaciteten ska ökas till 60 000, men S vill ha en snabbare avlastning och flytta tillbaka primärvårdens jourcentral till sjukhusområdet. Då skulle det bli lättare att hänvisa patienter till rätt nivå.

Alex Bergström lovar att driva fråga hårt under den kommande mandatperioden. Han vet inte om det krävs en omskrivning av krav- och kvalitetsboken, som styr vårdcentralernas verksamhet:

– Om det är så får vi se till att göra det.

S har ett förslag om att den nya vårdcentral som planeras i Södra Ryd ska placeras i anknytning till Skas, vilket skulle underlätta för en ny jourcentral.

På Skas område investeras det mycket. Fram till 2022 kommer det satsas 1,8 miljarder på bland annat ett nytt hus för barn- och kvinnosjukvård, en ny akut, ett nytt operationshus, en ombyggnad av entrén och receptionen.

– Regionen behöver inte låna till investeringarna; ett bevis på att ekonomin är god, säger Bergström.

Under fredagen hade S en träff vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Där finns en akutmottagning som tar emot cirka 52 000 besök per år och är hårt ansatt. Den ska byggas om och ut för att kapaciteten ska ökas till 60 000, men S vill ha en snabbare avlastning och flytta tillbaka primärvårdens jourcentral till sjukhusområdet. Då skulle det bli lättare att hänvisa patienter till rätt nivå.

Alex Bergström lovar att driva fråga hårt under den kommande mandatperioden. Han vet inte om det krävs en omskrivning av krav- och kvalitetsboken, som styr vårdcentralernas verksamhet:

– Om det är så får vi se till att göra det.

S har ett förslag om att den nya vårdcentral som planeras i Södra Ryd ska placeras i anknytning till Skas, vilket skulle underlätta för en ny jourcentral.

På Skas område investeras det mycket. Fram till 2022 kommer det satsas 1,8 miljarder på bland annat ett nytt hus för barn- och kvinnosjukvård, en ny akut, ett nytt operationshus, en ombyggnad av entrén och receptionen.

– Regionen behöver inte låna till investeringarna; ett bevis på att ekonomin är god, säger Bergström.

  • Alf Ehn