01 sep 2014 14:15

23 jan 2015 14:41

1 000 blivande föräldrapar erbjuds vara med

Caroline Bäckström ska forska om effekter och upplevelser av olika stöd inför förlossning och föräldraskap.

Mödravården i Skaraborg erbjuder föräldraförberedande stöd genom föräldragrupper och på Skas i Skövde kan blivande föräldrar delta på en inspirationsföreläsning. Många förbereder sig även inför födseln och föräldraskapet genom bland annat yoga och profylax.

– Många får även förberedande stöd från internet samt från släkt och vänner, säger Caroline Bäckström.

Nu ska hon ta reda vilka effekter de olika förberedelserna får, och om föräldrarnas upplevelser av att få olika föräldraförberedande stöd. Studien ingår i Carolines doktorandutbildning och 2018 är det tänkt att hon ska disputera. Hennes handledare Lena Mårtensson och Stina Thorstensson, båda disputerade barnmorskor vid högskolan, deltar också i arbetet med kring studien.

Studien inleds i början av september. Då, och under ett år framöver, kommer blivande föräldrar i Skaraborg få ett erbjudande att vara med. Den sker i form av intervjuer och enkäter, varav den första enkäten kommer i mitten av graviditeten. Runt 1 000 blivande föräldrapar kommer att tillfrågas via mödravården.

– Erbjudandet kommer under mitten av graviditeten. Vi kommer bland annat fråga om vilket stöd valt att erhålla och förlossningsupplevelserna.

Hon har genomfört en pilotstudie som uppskattades av deltagarna.

– Dessutom får de svara på enkäterna via webben. De är lätta att fylla i.

Forskningen stöds av bland andra Carolines verksamhetsområde (barn, ungdomsmedicin och kvinnosjukvård) på Skas, Fou-centrum, primärvården samt högskolorna i Skövde och Jönköping. Den närmaste tiden kommer hon jobba halvtid med forskningen.

Mödravården i Skaraborg erbjuder föräldraförberedande stöd genom föräldragrupper och på Skas i Skövde kan blivande föräldrar delta på en inspirationsföreläsning. Många förbereder sig även inför födseln och föräldraskapet genom bland annat yoga och profylax.

– Många får även förberedande stöd från internet samt från släkt och vänner, säger Caroline Bäckström.

Nu ska hon ta reda vilka effekter de olika förberedelserna får, och om föräldrarnas upplevelser av att få olika föräldraförberedande stöd. Studien ingår i Carolines doktorandutbildning och 2018 är det tänkt att hon ska disputera. Hennes handledare Lena Mårtensson och Stina Thorstensson, båda disputerade barnmorskor vid högskolan, deltar också i arbetet med kring studien.

Studien inleds i början av september. Då, och under ett år framöver, kommer blivande föräldrar i Skaraborg få ett erbjudande att vara med. Den sker i form av intervjuer och enkäter, varav den första enkäten kommer i mitten av graviditeten. Runt 1 000 blivande föräldrapar kommer att tillfrågas via mödravården.

– Erbjudandet kommer under mitten av graviditeten. Vi kommer bland annat fråga om vilket stöd valt att erhålla och förlossningsupplevelserna.

Hon har genomfört en pilotstudie som uppskattades av deltagarna.

– Dessutom får de svara på enkäterna via webben. De är lätta att fylla i.

Forskningen stöds av bland andra Carolines verksamhetsområde (barn, ungdomsmedicin och kvinnosjukvård) på Skas, Fou-centrum, primärvården samt högskolorna i Skövde och Jönköping. Den närmaste tiden kommer hon jobba halvtid med forskningen.

  • Alf Ehn