30 aug 2014 18:06

23 jan 2015 14:41

Foto: Anna Leijon

Tusenårsfirande med kunglig glans

”För Gud är tusen år som en dag”.
Bibelcitatet lyfts fram när Skara stift firar just 1000 år. Ur ett mänskligt perspektiv är tusen år en väldigt lång tid och Skara stift kvalificerar sig därmed till Sveriges idag äldsta existerande organisation. Det firades under lördagen i Skara med närvaro av bland andra kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Den vackra domkyrkan reser sig över nejden när man närmar sig Skara. I helgen var det inte bara kyrkobyggnaden utan hela staden som präglades av tusenårsfirandet. Flera scener hade byggts upp och storbildsskärmar visade både invigning av utställningen på Västergötlands museum samt jubileumsgudstjänsten. Jubileumsutställningen ”Tusen år i kyrkans spår” invigdes högtidligt av kronprinsessan Victoria.

Sammanlagt över 100 programpunkter erbjöds under helgen med bland annat musik, föredrag, teater och debatter .

År 1014

Stiftets födelseår, 1014, knöts det kristna missionerandet i landet till Skara som fick en biskop från Tyskland. Skara stift blev grunden till både staden Skara och det Sverige vi har idag.

Historieprofessor Dick Harrison säger i en intervju till TT att vi fick Europa, skattesystemet och skolväsendet på köpet.

-När Sverige kristnades blev vi en del av Västeuropa. Vi hade lika gärna kunnat bli en del av det ortodoxa Ryssland eller något annat, men vi knöts till Tyskland, Frankrike och England genom den kristna missionen på 900- och 1000-talet, säger Dick Harrison.

Historiens vingslag må ha susat över staden Skara under lördagen, men firandet visar även en kyrka som är högst levande idag. Det var trångt om platserna på gudstjänsten där biskop Åke Bonnier var celebrant och ärkebiskop Antje Jackelén predikant. Många gäster, både svenska och utländska, deltog i festligheterna.

Den vackra domkyrkan reser sig över nejden när man närmar sig Skara. I helgen var det inte bara kyrkobyggnaden utan hela staden som präglades av tusenårsfirandet. Flera scener hade byggts upp och storbildsskärmar visade både invigning av utställningen på Västergötlands museum samt jubileumsgudstjänsten. Jubileumsutställningen ”Tusen år i kyrkans spår” invigdes högtidligt av kronprinsessan Victoria.

Sammanlagt över 100 programpunkter erbjöds under helgen med bland annat musik, föredrag, teater och debatter .

År 1014

Stiftets födelseår, 1014, knöts det kristna missionerandet i landet till Skara som fick en biskop från Tyskland. Skara stift blev grunden till både staden Skara och det Sverige vi har idag.

Historieprofessor Dick Harrison säger i en intervju till TT att vi fick Europa, skattesystemet och skolväsendet på köpet.

-När Sverige kristnades blev vi en del av Västeuropa. Vi hade lika gärna kunnat bli en del av det ortodoxa Ryssland eller något annat, men vi knöts till Tyskland, Frankrike och England genom den kristna missionen på 900- och 1000-talet, säger Dick Harrison.

Historiens vingslag må ha susat över staden Skara under lördagen, men firandet visar även en kyrka som är högst levande idag. Det var trångt om platserna på gudstjänsten där biskop Åke Bonnier var celebrant och ärkebiskop Antje Jackelén predikant. Många gäster, både svenska och utländska, deltog i festligheterna.