30 aug 2014 06:00

07 jan 2015 12:14

Trenden för skogsmark bryts

Priserna på skogsmark i Sverige är på väg uppåt igen efter två års nedgång.

LRF Konsults summering för det första halvåret 2014 visar på ett oförändrat snittpris i landet jämfört med helåret 2013. Snittpriset låg på 370 kronor per skogskubikmeter. I södra Sverige steg priserna med fyra procent, i Norrland sjönk priserna med tre procent.

I södra delen av landet låg snittpriset på 539 kronor, i Norrland låg det på 237 kronor medan det i mellersta landet handlade om 385 kronor.

- I Västra Götaland och Östergötland låg den på 523 kronor, vilket är en uppgång på tre procent, säger John Enander, mäklare hos LRF Konsult i Skövde.

Hur är det i Skaraborg?

- Priserna har gått upp, och vi är snart tillbaka på nivån vi hade innan nedgången. 2011 var snittpriset 551 kronor.

Görs det många affärer?

- Vi hade tio rena skogsförsäljningar, vilket är fler än normalt. Av dem var 80 procent tillköp, där någon i närheten köpte för att utöka sitt skogsbestånd.

Enander menar att prisnivån kommer att stabiliseras. Den låga räntan och stigande efterfrågan på sågade trävaror talar för att priserna stiger. Timmerpriserna har stigit medan massavedspriset inte gått i samma riktning.

- Men skogsmarken håller sitt värde, det är en stabil investering, säger John Enander.

LRF Konsults summering för det första halvåret 2014 visar på ett oförändrat snittpris i landet jämfört med helåret 2013. Snittpriset låg på 370 kronor per skogskubikmeter. I södra Sverige steg priserna med fyra procent, i Norrland sjönk priserna med tre procent.

I södra delen av landet låg snittpriset på 539 kronor, i Norrland låg det på 237 kronor medan det i mellersta landet handlade om 385 kronor.

- I Västra Götaland och Östergötland låg den på 523 kronor, vilket är en uppgång på tre procent, säger John Enander, mäklare hos LRF Konsult i Skövde.

Hur är det i Skaraborg?

- Priserna har gått upp, och vi är snart tillbaka på nivån vi hade innan nedgången. 2011 var snittpriset 551 kronor.

Görs det många affärer?

- Vi hade tio rena skogsförsäljningar, vilket är fler än normalt. Av dem var 80 procent tillköp, där någon i närheten köpte för att utöka sitt skogsbestånd.

Enander menar att prisnivån kommer att stabiliseras. Den låga räntan och stigande efterfrågan på sågade trävaror talar för att priserna stiger. Timmerpriserna har stigit medan massavedspriset inte gått i samma riktning.

- Men skogsmarken håller sitt värde, det är en stabil investering, säger John Enander.