28 aug 2014 13:28

23 jan 2015 14:41

"En skattehöjning är nödvändig"

Kristdemokraterna vill ge sjukvården 1,8 miljarder extra under tre år

Kristdemokraterna vill ge sjukvården 1,8 miljarder mer än regionledningen.
– Men en skattehöjning är nödvändig, säger regionrådskandidaten Conny Brännberg.

Brännberg är etta på KD:s Skaraborgslista och vill gärna ta plats i regionstyrelsen efter valet. Han och partikollegorna Eva-Lott Gram och Dan Hovskär säger att en skattehöjning med 25 öre är nödvändig om vården ska få bättre förutsättningar.

– Vi vill vara raka med det. Regionledningen budgeterar för ett underskott, men anger inte hur det ska finansieras. Det är ansvarslöst, säger Conny Brännberg.

Egna styrelser

KD kämpar för de mindre sjukhusen och vill att de, inklusive Skaraborgssjukhusen, ska ha en egen budget samt en egen styrelse.

– Då skulle personalen, som är den viktigaste resursen, få en kortare väg till de som tar besluten, säger Brännberg.

Partiet vill ge sjukvården 1,8 miljarder mer, under de tre närmaste åren, än regionledningen föreslagit. Pengarna ska främst gå till en förstärkt akutsjukvård och cancervård. Barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas och fler vårdplatser skapas. KD vill införa en vårdplatsgaranti.

Makten över vården och val av vård ska överföras från politikerna till patienten. Vårdvalen ska utvecklas på fler områden än rehabilitering och primärvård.

Att motverka den psykiska ohälsan hos barn och unga är prioriterat hos KD, liksom en förbättrad vård för kroniskt sjuka och en kollektivtrafik för alla i hela regionen.

– Vårdprogrammen måste utvecklas, de inblandade enas om hur man jobbar och vi ska ses till människans behov, säger Eva-Lott Gram.

”Inför flexikort”

Dan Hovskär vill se att ett flexikort, liknande 20-kortet som tidigare fanns i Skaraborg, införs men framför allt måste biljettsystemet bli enklare.

– Vi vill ha personliga zoner, så att det passar individen. Dessutom vill vi utveckla fritidskortet så att fler ungdomar får chansen att resan.

Brännberg är etta på KD:s Skaraborgslista och vill gärna ta plats i regionstyrelsen efter valet. Han och partikollegorna Eva-Lott Gram och Dan Hovskär säger att en skattehöjning med 25 öre är nödvändig om vården ska få bättre förutsättningar.

– Vi vill vara raka med det. Regionledningen budgeterar för ett underskott, men anger inte hur det ska finansieras. Det är ansvarslöst, säger Conny Brännberg.

Egna styrelser

KD kämpar för de mindre sjukhusen och vill att de, inklusive Skaraborgssjukhusen, ska ha en egen budget samt en egen styrelse.

– Då skulle personalen, som är den viktigaste resursen, få en kortare väg till de som tar besluten, säger Brännberg.

Partiet vill ge sjukvården 1,8 miljarder mer, under de tre närmaste åren, än regionledningen föreslagit. Pengarna ska främst gå till en förstärkt akutsjukvård och cancervård. Barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas och fler vårdplatser skapas. KD vill införa en vårdplatsgaranti.

Makten över vården och val av vård ska överföras från politikerna till patienten. Vårdvalen ska utvecklas på fler områden än rehabilitering och primärvård.

Att motverka den psykiska ohälsan hos barn och unga är prioriterat hos KD, liksom en förbättrad vård för kroniskt sjuka och en kollektivtrafik för alla i hela regionen.

– Vårdprogrammen måste utvecklas, de inblandade enas om hur man jobbar och vi ska ses till människans behov, säger Eva-Lott Gram.

”Inför flexikort”

Dan Hovskär vill se att ett flexikort, liknande 20-kortet som tidigare fanns i Skaraborg, införs men framför allt måste biljettsystemet bli enklare.

– Vi vill ha personliga zoner, så att det passar individen. Dessutom vill vi utveckla fritidskortet så att fler ungdomar får chansen att resan.

  • Alf Ehn

Två snabba

Vad kan Kristdemokraterna göra för Skaraborg?

– Skaraborg ska vara en stark delregion i Västra Götaland. Vi ska inte se Göteborg som en fiende utan som en vän.

Hur ska regionen styras?

– Plan A är fyra väl sammansvetsade allianspartier. Plan B, om det inte blir en majoritet, får vi återkomma till efter valet.

Källa: