25 aug 2014 17:15

23 jan 2015 14:41

Miljöpartiet kämpar för kompetensförsörjning

Miljöpartiet vill kämpa för att vården ska behålla sin kompetens.
– Vi måste locka med olika mervärden, säger Roland Wanner.

Roland Wanner från Falköping är partiets Skaraborgsetta, sedan Göran Larsson under kommande mandatperiod kommer att koncentrera sig på kommunpolitiken i Lidköping. Wanner betonar att personalfrågor och kompetensförsörjning inom vården är viktiga bitar. Han säger att det krävs ett brett samarbete med alla aktörer och att mervärdena är viktiga i jakten på personal.

– Vi måste locka med vår natur, fina miljö och kulturutbudet i Skaraborg, säger han och tillägger:

– Samtidigt är lönerna är en viktig del, de som har specialkunskaper måste premieras.

Partiet vill att samtliga fyra sjukhus i Skaraborg ska leva, mottagningarna ska vara öppna och medicinavdelningarna fungera, men Wanner återkommer till betydelsen av kompetent personal, då specialistmottagningarna bemannas.

MP vill även flytta tillbaka jourcentralerna till sjukhusen, för att det ska bli lättare att slussa patienter till rätt nivå.

– Jourcentralerna ska även ha öppet fler timmar.

Wanner vill få in mer ekologisk mat på sjukhusköken och att

Hur ska kollektivtrafiken fungera?

– Vi vill utveckla närtrafiken, och i det fallet måste även kommunerna sätta sig ned och hitta smidiga lösningar. Det ska vara billigt att åka, biljettsystemet ska vara enkelt.

Miljöpartiet kämpar för att Karlsborgsbanan ska rustas upp och trafikeras på nytt.

– Miljömässigt är det viktigt och att åka mellan Skövde och Karlborg på 20 minuter vore inte illa. Fler skulle åka kollektivt. Vi vill även att Kinnekullebanan elektrifieras så snart som möjligt.

E20?

– Vi vill ha en trygg och säker E20. Vi följer Trafikverkets rekommendationer och är emot att den byggs till en fyrfältsväg. Men egentligen är det en riksfråga, det är ju statens ansvar.

Roland Wanner från Falköping är partiets Skaraborgsetta, sedan Göran Larsson under kommande mandatperiod kommer att koncentrera sig på kommunpolitiken i Lidköping. Wanner betonar att personalfrågor och kompetensförsörjning inom vården är viktiga bitar. Han säger att det krävs ett brett samarbete med alla aktörer och att mervärdena är viktiga i jakten på personal.

– Vi måste locka med vår natur, fina miljö och kulturutbudet i Skaraborg, säger han och tillägger:

– Samtidigt är lönerna är en viktig del, de som har specialkunskaper måste premieras.

Partiet vill att samtliga fyra sjukhus i Skaraborg ska leva, mottagningarna ska vara öppna och medicinavdelningarna fungera, men Wanner återkommer till betydelsen av kompetent personal, då specialistmottagningarna bemannas.

MP vill även flytta tillbaka jourcentralerna till sjukhusen, för att det ska bli lättare att slussa patienter till rätt nivå.

– Jourcentralerna ska även ha öppet fler timmar.

Wanner vill få in mer ekologisk mat på sjukhusköken och att

Hur ska kollektivtrafiken fungera?

– Vi vill utveckla närtrafiken, och i det fallet måste även kommunerna sätta sig ned och hitta smidiga lösningar. Det ska vara billigt att åka, biljettsystemet ska vara enkelt.

Miljöpartiet kämpar för att Karlsborgsbanan ska rustas upp och trafikeras på nytt.

– Miljömässigt är det viktigt och att åka mellan Skövde och Karlborg på 20 minuter vore inte illa. Fler skulle åka kollektivt. Vi vill även att Kinnekullebanan elektrifieras så snart som möjligt.

E20?

– Vi vill ha en trygg och säker E20. Vi följer Trafikverkets rekommendationer och är emot att den byggs till en fyrfältsväg. Men egentligen är det en riksfråga, det är ju statens ansvar.

  • Alf Ehn

Två snabba

Vad kan Miljöpartiet göra för Skaraborg?

– Försöka utveckla samarbetet mellan olika huvudmännen, så att skaraborgarna får snabbare och bättre vård.

Hur ska regionen styras?

– Via en majoritet, med bland annat Miljöpartiet men vi samarbetar inte med intoleranta partier.