19 aug 2014 17:20

23 jan 2015 14:41

Socialdemokraterna säger bestämt nej

Socialdemokraterna säger nej till vårdval inom sjukhusvården.
– Jag tror inte Skaraborgarna vill ha det, utan att de föredrar en sammanhållen sjukvård, säger regionrådet Alex Bergström.

Skiljelinjen är tydlig.

Allianspartierna vill ha fler vårdval.

S säger nej till vårdval inom sjukhusvården samt försäkringspatienter på de offentligt drivna sjukhusen i Skaraborg och Västra Götaland.

– Blir det ett vårdval så bildas även ett Vårdval AB. Vi tror på en skattefinansierad vård efter behov, säger Alex Bergström.

Men det är ju fritt att välja vårdcentral?

– Där sätter regionfullmäktige spelreglerna, de godkänner klinikerna och allt styrs med en krav- och kvalitetsbok. Det äventyrar inte vården och det är ingen etableringsfrihet.

Hur ska ni förbättra tillgängligheten vid akutmottagningarna?

– Genom utökade tider på jouren, och de bör ligga vid akuterna, och mer service på 1177. Vi måste avlasta akutmottagningarna.

Sju punkter

Under tisdagen presenterade S, som styrt regionen med V och MP de senaste fyra åren, sitt valmanifest bestående av sju punkter. Bland annat ska en cancerpatient få vård inom fyra veckor. S vill även införa ett patientkontrakt som omfattar alla delar i vården. När vården och patienten har kommit överens om vad som ska göras ska det fungera som en individuell vårdgaranti.

Kollektivtrafiken ska ökas, turerna bli tätare och komforten högre. Närtrafiken ska vara ett komplement till den linjelagda trafiken.

– Närtrafik ska finnas minst fem dagar i veckan. Dessutom ska flexikortet komma tillbaka, biljettsystemet ska förenklas; vårt mål är att ta bort kommungränserna i taxan.

Bergström lovar att beslutet om att medfinansiera utbyggnaden av E20 står fast, oavsett vilken ledning det blir.

S har, först med FP och C och sedan med MP och V, styrt regionen sedan 2000.

– Vi vill fortsätta med det.

Skiljelinjen är tydlig.

Allianspartierna vill ha fler vårdval.

S säger nej till vårdval inom sjukhusvården samt försäkringspatienter på de offentligt drivna sjukhusen i Skaraborg och Västra Götaland.

– Blir det ett vårdval så bildas även ett Vårdval AB. Vi tror på en skattefinansierad vård efter behov, säger Alex Bergström.

Men det är ju fritt att välja vårdcentral?

– Där sätter regionfullmäktige spelreglerna, de godkänner klinikerna och allt styrs med en krav- och kvalitetsbok. Det äventyrar inte vården och det är ingen etableringsfrihet.

Hur ska ni förbättra tillgängligheten vid akutmottagningarna?

– Genom utökade tider på jouren, och de bör ligga vid akuterna, och mer service på 1177. Vi måste avlasta akutmottagningarna.

Sju punkter

Under tisdagen presenterade S, som styrt regionen med V och MP de senaste fyra åren, sitt valmanifest bestående av sju punkter. Bland annat ska en cancerpatient få vård inom fyra veckor. S vill även införa ett patientkontrakt som omfattar alla delar i vården. När vården och patienten har kommit överens om vad som ska göras ska det fungera som en individuell vårdgaranti.

Kollektivtrafiken ska ökas, turerna bli tätare och komforten högre. Närtrafiken ska vara ett komplement till den linjelagda trafiken.

– Närtrafik ska finnas minst fem dagar i veckan. Dessutom ska flexikortet komma tillbaka, biljettsystemet ska förenklas; vårt mål är att ta bort kommungränserna i taxan.

Bergström lovar att beslutet om att medfinansiera utbyggnaden av E20 står fast, oavsett vilken ledning det blir.

S har, först med FP och C och sedan med MP och V, styrt regionen sedan 2000.

– Vi vill fortsätta med det.

  • Alf Ehn

Två snabba

Vad kan Socialdemokraterna göra för Skaraborg?

– Förbättra kollektivtrafiken och öka tillgängligheten inom vården. De är redan bra men kan göra ännu bättre.

Hur ska regionen styras?

– Genom ett socialdemokratiskt ledd styre. Vi styrde med C och FP under tio år, och med MP och V under fyra. Det har fungerat bra.

Källa: