19 aug 2014 17:15

23 jan 2015 14:41

Moderaterna vill stärka psykiatrin

Psykiatrin har bekymmer i Skaraborg.
– Den måste stärkas. Sjukvården är prioriterad, säger regionrådet Gunilla Levén.

Både vuxen- och barn- och ungdomspsykiatrin har problem på Skaraborgs sjukhus. Pengarna finns men inte kompetensen. De ansvariga har svårt att rekrytera.

Inför valet säger Gunilla Levén, etta på M-listan i Skaraborg, att psykiatrin måste stärkas. Det gäller att bemanna de tjänster som finns.

– Vi måste göra de jobben attraktiva och driva frågan politiskt.

Vad kan ni göra?

– Bland annat öppna för forskningsmöjligheter, vidareutbildning och andra kompetenshöjningar.

Partiet vill även stärka akut- och ambulanssjukvården. På akuten ska det bland annat finnas särskilda akutläkare och M vill även införa någon form av observationsplatser för vissa patienter.

– Skas akut gör ett bra jobb, men de måste ges förutsättningar med personal och processer, säger Levén.

M vill dessutom att regionen skaffar ytterligare en ambulanshelikopter, inte minst för att underlätta för folk på landsbygden att få snabb vård.

– Tiden från larm tills en patient får hjälp måste kortas. Vi vill även utveckla IVPA, i väntan på ambulans, ytterligare.

Fler vårdval

Införande av vårdval avseende bland annat höft- och knäledsoperationer, gynekologi, mödravård och operationer vid grå starr, finns också med i valmanifestet. Sjukhusens ekonomi ska stärkas, genom att tillföra 600 miljoner utöver index.

– Vi får se om det är tillräckligt.

Det ska bli enklare att åka kollektivt. Resenärerna kan räkna med att få betala mer, M vill på sikt få upp den del som resenärerna betalar till 60, från nuvarande knappt 54, procent.

– Vi vill inte ta från sjukvården, men det blir inga chockhöjningar. Vi måste även vara öppna för fler intäktskällor, lovar Levén.

Både vuxen- och barn- och ungdomspsykiatrin har problem på Skaraborgs sjukhus. Pengarna finns men inte kompetensen. De ansvariga har svårt att rekrytera.

Inför valet säger Gunilla Levén, etta på M-listan i Skaraborg, att psykiatrin måste stärkas. Det gäller att bemanna de tjänster som finns.

– Vi måste göra de jobben attraktiva och driva frågan politiskt.

Vad kan ni göra?

– Bland annat öppna för forskningsmöjligheter, vidareutbildning och andra kompetenshöjningar.

Partiet vill även stärka akut- och ambulanssjukvården. På akuten ska det bland annat finnas särskilda akutläkare och M vill även införa någon form av observationsplatser för vissa patienter.

– Skas akut gör ett bra jobb, men de måste ges förutsättningar med personal och processer, säger Levén.

M vill dessutom att regionen skaffar ytterligare en ambulanshelikopter, inte minst för att underlätta för folk på landsbygden att få snabb vård.

– Tiden från larm tills en patient får hjälp måste kortas. Vi vill även utveckla IVPA, i väntan på ambulans, ytterligare.

Fler vårdval

Införande av vårdval avseende bland annat höft- och knäledsoperationer, gynekologi, mödravård och operationer vid grå starr, finns också med i valmanifestet. Sjukhusens ekonomi ska stärkas, genom att tillföra 600 miljoner utöver index.

– Vi får se om det är tillräckligt.

Det ska bli enklare att åka kollektivt. Resenärerna kan räkna med att få betala mer, M vill på sikt få upp den del som resenärerna betalar till 60, från nuvarande knappt 54, procent.

– Vi vill inte ta från sjukvården, men det blir inga chockhöjningar. Vi måste även vara öppna för fler intäktskällor, lovar Levén.

  • Alf Ehn

Två snabba

Vad vill Moderaterna göra för Skaraborg?

– Förbättra sjukvården, se till att folk inte behöver stå i kö för att få vård.

Hur ska regionen styras?

– Vi jobbar för en alliansmajoritet, vi kan och vill ta över makten. Det är inte bra med ett styre som inte har majoritet, styrningen måste vara tydlig.

Källa: