19 aug 2014 12:19

07 jan 2015 12:14

Vårdköerna blir allt längre

Vårdköerna i Västra Götalandsregionen blir allt längre och antalet personer som har fått vänta längre än 90 dagar på att besöka en specialist har ökat kraftigt.

I den senaste vårdgarantistatistiken (31 juli) framkommer det att 11 335 patienter i Västra Götaland har väntat längre än 90 dagar på att besöka en specialist. Förra året var siffran 6 713.

Sista juli i år hade 3 466 patienter i Västra Götaland väntat längre än 90 dagar på operation eller behandling. Motsvarande datum förra året hade 3 003 väntat längre än vad vårdgarantin anger.

Totalt var det 14 801 patienter i regionen som väntat längre än 90 dagar vid juli månads slut. Förra året fanns det 9 716 patienter i de båda köerna.

Däremot är det färre patienter som frivilligt valt att vänta. Sista juli 2013 hade 3 022 patienter valt det alternativet, i år handlade det om 2 159 patienter i den kön.

I den senaste vårdgarantistatistiken (31 juli) framkommer det att 11 335 patienter i Västra Götaland har väntat längre än 90 dagar på att besöka en specialist. Förra året var siffran 6 713.

Sista juli i år hade 3 466 patienter i Västra Götaland väntat längre än 90 dagar på operation eller behandling. Motsvarande datum förra året hade 3 003 väntat längre än vad vårdgarantin anger.

Totalt var det 14 801 patienter i regionen som väntat längre än 90 dagar vid juli månads slut. Förra året fanns det 9 716 patienter i de båda köerna.

Däremot är det färre patienter som frivilligt valt att vänta. Sista juli 2013 hade 3 022 patienter valt det alternativet, i år handlade det om 2 159 patienter i den kön.