13 aug 2014 19:12

23 jan 2015 14:40

Folkpartiet fokuserar på vården

Folkpartiet går till val med ett 30 punktsmanifest. Sjukhusen ska få bättre förutsättningar, sjuksköterskorna högre löner och bättre utvecklingsmöjligheter.

Sjuksköterskor och barnmorskor ska få bättre villkor, både genom en ny lönepolitik samt en utökad satsning på vidareutbildning. Partiet vill tillsammans med de fackliga hitta instrument för vad som ska premieras.

– Det är nödvändigt att politiken lägger sig i lönesättningen. Vi vill skapa bättre villkor för sjuksköterskorna så att de inte väljer att arbeta i Norge och att fler vidareutbildar sig, säger gruppledaren Jonas Andersson.

Kollektivtrafikens biljettsystem ska bli enklare och mer rättvist, resenärerna ska betala en större (55 procent) andel än tidigare. Priserna behöver höjas med sju procent per år. Sjukhusgrupperna ska få 750 miljoner, varav 100 till Skas, för att nollställa sin ekonomi och slippa besparingar. Partiet vill påbörja arbetet med att införa vårdval inom gynekologi och mödrahälsovård.

De ungas hälsa ska stärkas.

– Samarbetet med kommunerna ska ökas, riskgrupper identifieras tidigare och det förebyggande arbetet stärkas. Inte minst måste Skas få ökade resurser och möjlighet till rekrytering av bland annat psykiatriker, säger Ulla-Britt Hagström.

Hon är listetta i Skaraborg, följd av Claes Jägevall, Awaz Karim, Göran Hellström, Anita Afzelius-Alm och Karlolof Fernow. Medelåldern på de sex är knappt 65 år.

– Äldres erfarenhet är guld värd, men vi ska inte hindra de unga, lovar Ulla-Britt och tillägger:

– Jag har ett stort engagemang för vården, vill vara med och påverka och engagera mig.

Vid det senaste valet (2011) fick FP i Skaraborg ett mandat.

– Nu ska vi ha tre.

Sjuksköterskor och barnmorskor ska få bättre villkor, både genom en ny lönepolitik samt en utökad satsning på vidareutbildning. Partiet vill tillsammans med de fackliga hitta instrument för vad som ska premieras.

– Det är nödvändigt att politiken lägger sig i lönesättningen. Vi vill skapa bättre villkor för sjuksköterskorna så att de inte väljer att arbeta i Norge och att fler vidareutbildar sig, säger gruppledaren Jonas Andersson.

Kollektivtrafikens biljettsystem ska bli enklare och mer rättvist, resenärerna ska betala en större (55 procent) andel än tidigare. Priserna behöver höjas med sju procent per år. Sjukhusgrupperna ska få 750 miljoner, varav 100 till Skas, för att nollställa sin ekonomi och slippa besparingar. Partiet vill påbörja arbetet med att införa vårdval inom gynekologi och mödrahälsovård.

De ungas hälsa ska stärkas.

– Samarbetet med kommunerna ska ökas, riskgrupper identifieras tidigare och det förebyggande arbetet stärkas. Inte minst måste Skas få ökade resurser och möjlighet till rekrytering av bland annat psykiatriker, säger Ulla-Britt Hagström.

Hon är listetta i Skaraborg, följd av Claes Jägevall, Awaz Karim, Göran Hellström, Anita Afzelius-Alm och Karlolof Fernow. Medelåldern på de sex är knappt 65 år.

– Äldres erfarenhet är guld värd, men vi ska inte hindra de unga, lovar Ulla-Britt och tillägger:

– Jag har ett stort engagemang för vården, vill vara med och påverka och engagera mig.

Vid det senaste valet (2011) fick FP i Skaraborg ett mandat.

– Nu ska vi ha tre.

Två snabba

Vad vill Folkpartiet göra för Skaraborg?

– Korta köerna i vården, ökad bemanning och rekrytering till psykiatrin och vårdcentralerna. Äldre ska inte behöva slussas i onödan mellan olika instanser. Vi vill bevara de fyra sjukhusen, utöka medborgardialogen och Skaraborg ska fortsätta vara bäst i folkhälsoarbete (U-B Hagström).

Hur ska regionen styras?

– Vi går till val få att få en majoritet med övriga allianspartier. Något annat är inte aktuellt i dagsläget (Jonas Andersson).