02 jul 2014 13:43

07 jan 2015 11:59

Antagningarna till gymnasiet klara

Slutantagningarna till Gymnasium Skaraborg är nu klara. Totalt har 2565 elever genom blivit antagna till gymnasium inom Skaraborg.

Slutantagningarna till Gymnasium Skaraborg är nu klara. Totalt har 2565 elever genom blivit antagna till gymnasium inom Skaraborg.