17 jun 2014 15:58

07 jan 2015 11:59

Parkeringsavgiften höjs med en krona

VÄSTRA GÖTALAND: Dyrare att ställa bilen vid Skaraborgs sjukhus i Skövde

Det blir en krona dyrare att ställa bilen på besöksparkeringen vid Skaraborgs sjukhus i Skövde nästa år.

Regionstyrelsen tog beslutet under tisdagen vilket innebär att avgiften vid Skas i Skövde höjs från två till tre kronor i timman. I Falköping (två kronor) och Lidköping (fyra) ändras inte priset. I Mariestad är det fortfarande gratis att parkera.

Vid Via huset i Göteborg är det dyrast att ställa bilen. Nästa år kommer det att kosta 18 kronor i timman.

– Taxorna sätts efter marknadstaxan i respektive stad, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Vid Skas har det varit strul med bland annat automaterna. Politiken är fullt medveten om det.

– Fastighetssidan har beställt nya apparater. Det känns inte heller så angeläget att leta efter en parkeringsautomat om man kommer på kvällen eller natten och ska in på ett sjukhus.

Personalen får just nu betala 25 kronor i månaden. Beloppet höjs inte 2015.

Arvoden

I förslaget om nya politikerarvoden ökar ersättningen för presidierna i hälso- och sjukvårdsnämnderna, som skärs ned till fem från tidigare tolv. I framtiden får ordföranden 50 procent av grundbeloppet, förste vice ordförande för 25 procent och andre vice ordförande får 35 procent. Presidierna för Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus får också högre ersättningar. Ordföranden får 40 procent, i dagsläget är det 30, av grundarvodet.

Totalt ska arvodena minska, då antalet hälso- och sjukvårdsnämnder minskas, men några frågor ska belysas ytterligare innan regionfullmäktige tar beslut 7 oktober.

– Skillnaderna mellan ordförande och vice ordförande, samt arvoden i den nya hälso- och sjukvårdsnämnderna ska ses över av beredningen, säger Gert-Inge Andersson.

Grundarvodet är 62 200 kronor i månaden och utgår till regionråd och oppositionsråd.

Regionstyrelsen tog beslutet under tisdagen vilket innebär att avgiften vid Skas i Skövde höjs från två till tre kronor i timman. I Falköping (två kronor) och Lidköping (fyra) ändras inte priset. I Mariestad är det fortfarande gratis att parkera.

Vid Via huset i Göteborg är det dyrast att ställa bilen. Nästa år kommer det att kosta 18 kronor i timman.

– Taxorna sätts efter marknadstaxan i respektive stad, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Vid Skas har det varit strul med bland annat automaterna. Politiken är fullt medveten om det.

– Fastighetssidan har beställt nya apparater. Det känns inte heller så angeläget att leta efter en parkeringsautomat om man kommer på kvällen eller natten och ska in på ett sjukhus.

Personalen får just nu betala 25 kronor i månaden. Beloppet höjs inte 2015.

Arvoden

I förslaget om nya politikerarvoden ökar ersättningen för presidierna i hälso- och sjukvårdsnämnderna, som skärs ned till fem från tidigare tolv. I framtiden får ordföranden 50 procent av grundbeloppet, förste vice ordförande för 25 procent och andre vice ordförande får 35 procent. Presidierna för Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus får också högre ersättningar. Ordföranden får 40 procent, i dagsläget är det 30, av grundarvodet.

Totalt ska arvodena minska, då antalet hälso- och sjukvårdsnämnder minskas, men några frågor ska belysas ytterligare innan regionfullmäktige tar beslut 7 oktober.

– Skillnaderna mellan ordförande och vice ordförande, samt arvoden i den nya hälso- och sjukvårdsnämnderna ska ses över av beredningen, säger Gert-Inge Andersson.

Grundarvodet är 62 200 kronor i månaden och utgår till regionråd och oppositionsråd.

  • Alf Ehn