12 jun 2014 14:37

23 jan 2015 14:38

"Vi måste rädda välfärden"

VÄSTRA GÖTALAND: Regionråd vill att medborgarna ska stå tillbaka

Regionrådet Karin Engdahl (S) vill att medborgarna ska stå tillbaka för att kunna rädda välfärden.
– Vi får lägga dyra reformer på hyllan och satsa på personalen. Högre löner är ett sätt att rädda välfärden.

Karin Engdahl från Uddevalla är S-märkt regionråd och är dessutom ledamot i Sveriges kommuner och landstings, SKL, förhandlingsdelegation.

Hon gör utspelet om satsningen på välfärden på bekostnad av dyra reformer i ett debattinlägg i Dagens samhälle. Hon menar att traditionen styr mycket, vänstersidan brukar för det mesta lyfta fram någon utsatt grupp när det uppenbaras ett reformutrymme. De borgerliga brukar fundera på skattelättnader.

Måste tänka om

Till MT säger Karin Engdahl att alla som styr måste tänka om.

– Jag vill se ett tredje alternativ, att vi satsar på de som jobbar inom välfärden, så att de får bättre löneutveckling, antalet utbildningsplatser blir fler och att bemanningen säkras.

– Som medborgare måste vi stå tillbaka lite, vi kan inte kräva att få allt utan måste tänka på de som utför välfärdsjobben. Utan dem står sig samhället slätt.

Vilka reformer vill du slopa?

– Ingen lätt fråga, men här är två exempel. Nyligen röstade jag mot ett förslag att ge gratis influensavaccin till person i riskgrupper. Det skulle handla om 100 kronor per person, men ett antal miljoner för regionen. Det är bättre att satsa dem på personalen. Att låta tandvårdskostnader ingå i högkostnadsskyddet är en större fråga, men de pengarna skulle göra större nytta för att bland annat utbilda specialisttandläkare och öppna för fler utbildningsplatser för tandhygienister.

Hon betonar att det är dags att ta problemet på allvar, innan det är för sent.

– Sedan spelar det ingen roll hur mycket vi satsar, om vi inte har folk som vill jobba där. En byggnadsarbetare utan högskoleutbildning har genomsnittslön på 27 500 kronor, men en högskoleutbildad förskolelärare har 24 400 kronor.

Engdahl tillägger:

– Frågan är hur vi ska kunna upprätthålla en vårdcentral, ett bibliotek och annan värdefull service i varje mindre kommun.

Karin Engdahl från Uddevalla är S-märkt regionråd och är dessutom ledamot i Sveriges kommuner och landstings, SKL, förhandlingsdelegation.

Hon gör utspelet om satsningen på välfärden på bekostnad av dyra reformer i ett debattinlägg i Dagens samhälle. Hon menar att traditionen styr mycket, vänstersidan brukar för det mesta lyfta fram någon utsatt grupp när det uppenbaras ett reformutrymme. De borgerliga brukar fundera på skattelättnader.

Måste tänka om

Till MT säger Karin Engdahl att alla som styr måste tänka om.

– Jag vill se ett tredje alternativ, att vi satsar på de som jobbar inom välfärden, så att de får bättre löneutveckling, antalet utbildningsplatser blir fler och att bemanningen säkras.

– Som medborgare måste vi stå tillbaka lite, vi kan inte kräva att få allt utan måste tänka på de som utför välfärdsjobben. Utan dem står sig samhället slätt.

Vilka reformer vill du slopa?

– Ingen lätt fråga, men här är två exempel. Nyligen röstade jag mot ett förslag att ge gratis influensavaccin till person i riskgrupper. Det skulle handla om 100 kronor per person, men ett antal miljoner för regionen. Det är bättre att satsa dem på personalen. Att låta tandvårdskostnader ingå i högkostnadsskyddet är en större fråga, men de pengarna skulle göra större nytta för att bland annat utbilda specialisttandläkare och öppna för fler utbildningsplatser för tandhygienister.

Hon betonar att det är dags att ta problemet på allvar, innan det är för sent.

– Sedan spelar det ingen roll hur mycket vi satsar, om vi inte har folk som vill jobba där. En byggnadsarbetare utan högskoleutbildning har genomsnittslön på 27 500 kronor, men en högskoleutbildad förskolelärare har 24 400 kronor.

Engdahl tillägger:

– Frågan är hur vi ska kunna upprätthålla en vårdcentral, ett bibliotek och annan värdefull service i varje mindre kommun.

  • Alf Ehn