11 jun 2014 16:50

23 jan 2015 14:38

"Polisen får bättre verktyg"

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) föreslår att lagarna för den yrkesmässiga trafiken ändras.
– De regler som finns ska följas. Något fusk ska vi inte ha.

Under flera år har Sveriges åkeriföretag verkat för att motverka den olagliga yrkesmässiga trafiken.

Inte minst i Skaraborg, där regionchefen Thomas Morell haft täta kontakter med politikerna som har frågan på sin agenda.

Nu finns det förslag om åtgärder som ska göra att det blir mer lika villkor i branschen. Under onsdagen var infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) i Skövde och träffade representanter från näringen samt berättade mer om lagändringarna som föreslås träda i kraft vid årsskiftet.

– I grunden handlar det om att få bort fusket. Nu kommer polisen bland annat att få rätt att klampa bilar. Polisen ska även kunna se att det finns rätt sorts frakthandlingar i lastbilen. Vi ska även se till att även utländska fordonen får betala de avgifter, bland annat trängselskatt, som de svenska får göra, säger Elmsäter-Svärd.

Klampning innebär att klossar sätts vid hjulen och att lastbilen inte kan åka från platsen utan att låsa upp klampningen. Dessutom ändras påföljden i några fall från böter till sanktionsavgift, vilken kan tas ut direkt på vägen. Böter är ett straff och kan överklagas till domstol.

– Klampningen kan utföras direkt och gälla i 24 timmar. Ska den vara effektiv ska polisen göra den, utan att behöva kontakta domstol. Det är ett sätt att se till att polisen får bättre verktyg i sitt jobb, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Nöjd Morell

Thomas Morell är nöjd med att branschen fått gehör för sina synpunkter.

– Men nu måste det till en satsning på att jobbet blir gjort och att trafikpolisen får resurser.

Catharina Elmsäter-Svärd:

– Vi måste ställa krav på att allt fungerar.

Under flera år har Sveriges åkeriföretag verkat för att motverka den olagliga yrkesmässiga trafiken.

Inte minst i Skaraborg, där regionchefen Thomas Morell haft täta kontakter med politikerna som har frågan på sin agenda.

Nu finns det förslag om åtgärder som ska göra att det blir mer lika villkor i branschen. Under onsdagen var infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) i Skövde och träffade representanter från näringen samt berättade mer om lagändringarna som föreslås träda i kraft vid årsskiftet.

– I grunden handlar det om att få bort fusket. Nu kommer polisen bland annat att få rätt att klampa bilar. Polisen ska även kunna se att det finns rätt sorts frakthandlingar i lastbilen. Vi ska även se till att även utländska fordonen får betala de avgifter, bland annat trängselskatt, som de svenska får göra, säger Elmsäter-Svärd.

Klampning innebär att klossar sätts vid hjulen och att lastbilen inte kan åka från platsen utan att låsa upp klampningen. Dessutom ändras påföljden i några fall från böter till sanktionsavgift, vilken kan tas ut direkt på vägen. Böter är ett straff och kan överklagas till domstol.

– Klampningen kan utföras direkt och gälla i 24 timmar. Ska den vara effektiv ska polisen göra den, utan att behöva kontakta domstol. Det är ett sätt att se till att polisen får bättre verktyg i sitt jobb, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Nöjd Morell

Thomas Morell är nöjd med att branschen fått gehör för sina synpunkter.

– Men nu måste det till en satsning på att jobbet blir gjort och att trafikpolisen får resurser.

Catharina Elmsäter-Svärd:

– Vi måste ställa krav på att allt fungerar.

  • Alf Ehn