09 jun 2014 16:07

23 jan 2015 14:20

Bäddat för skattehöjning

Regionledningen skjuter på intäktsfrågan

Allianspartierna vill ha besked om regionskatten 2015.
– Det får nya fullmäktige bestämma i november, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Efter lunch inleddes den omfattande budgetdebatten i regionfullmäktige. Regionledningen (MP, S, V) har lagt en budget på drygt 45 miljarder, allianspartierna och vågmästaren Sverigedemokraterna har lagt var sina. Efter debatten kommer förslagen att ställas mot varandra vilket innebär att ledningens budget för 2015, som är underbalanserad med 750 miljoner, kommer att gälla.

– Men nya fullmäktige får ta budgeten definitivt i november, enligt kommunallagen. Utgiftssidan är satt, men inkomsterna får vi ta senare. Blir det en ny regering kan vi få 330 miljoner i ökat statsbidrag, det kan bli 300 miljoner i återbetalade försäkringspengar och får vi fler människor i arbete ökar skatteintäkterna, säger Gert-Inge Andersson (S) och tillägger:

– Det kan bli en skattehöjning.

Just nu är skatten 11,13 kronor. Det spekuleras om en höjning mellan 20 och 25 öre.

Hätsk debatt

Den inledande övergripande budgetdebatten blev hätsk, att det är valår var tydligt. Allianspartierna angrep ledningens underbalanserade budget och ville ha besked om skatten.

– Det är ett halvfärdigt förslag, säger Jonas Andersson (FP).

Johnny Magnusson (M):

– Det är ett försök att blanda bort korten inför valrörelsen och slå in hos väljarna att det inte finns planer på skattehöjning. Det står inget i kommunallagen om att diskontera ett regeringsskifte.

Gert-Inge Andersson konstaterar att det skiljer mellan allianspartiernas budgetförslag.

– Var står alliansen i skattefrågan?

Johnny Magnusson:

– Vi vill inte höja några skatter; jag är mer bekymrad över hur vi ska få ihop en alliansmajoritet.

Birgitta Losman (MP) uteslöt inte ett beslut om en skattehöjning:

– Vi bedömer att en skattehöjning bör ske om det inte händer något innan hösten.

Efter lunch inleddes den omfattande budgetdebatten i regionfullmäktige. Regionledningen (MP, S, V) har lagt en budget på drygt 45 miljarder, allianspartierna och vågmästaren Sverigedemokraterna har lagt var sina. Efter debatten kommer förslagen att ställas mot varandra vilket innebär att ledningens budget för 2015, som är underbalanserad med 750 miljoner, kommer att gälla.

– Men nya fullmäktige får ta budgeten definitivt i november, enligt kommunallagen. Utgiftssidan är satt, men inkomsterna får vi ta senare. Blir det en ny regering kan vi få 330 miljoner i ökat statsbidrag, det kan bli 300 miljoner i återbetalade försäkringspengar och får vi fler människor i arbete ökar skatteintäkterna, säger Gert-Inge Andersson (S) och tillägger:

– Det kan bli en skattehöjning.

Just nu är skatten 11,13 kronor. Det spekuleras om en höjning mellan 20 och 25 öre.

Hätsk debatt

Den inledande övergripande budgetdebatten blev hätsk, att det är valår var tydligt. Allianspartierna angrep ledningens underbalanserade budget och ville ha besked om skatten.

– Det är ett halvfärdigt förslag, säger Jonas Andersson (FP).

Johnny Magnusson (M):

– Det är ett försök att blanda bort korten inför valrörelsen och slå in hos väljarna att det inte finns planer på skattehöjning. Det står inget i kommunallagen om att diskontera ett regeringsskifte.

Gert-Inge Andersson konstaterar att det skiljer mellan allianspartiernas budgetförslag.

– Var står alliansen i skattefrågan?

Johnny Magnusson:

– Vi vill inte höja några skatter; jag är mer bekymrad över hur vi ska få ihop en alliansmajoritet.

Birgitta Losman (MP) uteslöt inte ett beslut om en skattehöjning:

– Vi bedömer att en skattehöjning bör ske om det inte händer något innan hösten.

  • Alf Ehn