23 maj 2014 20:21

23 jan 2015 14:37

Sämst utveckling i Skaraborg

Konjunkturen i regionen är på väg uppåt men i Skaraborg går det trögare.
– Byggkonjunkturen har försämrats, säger regionutvecklingsdirektör Fredrik Adolfsson.

Två gånger per år mäter, med hjälp av SCB, regionutvecklingssekretariatet konjunkturläget i Västra Götaland. Drygt 1 000 företag kontaktas och svarsfrekvensen ligger runt 90 procent. Företagen representerar åtta olika branscher och undersökningen är lite djupare avseende industrin.

Vårens rapport visar att indexet i hela regionen ligger på noll, vilket innebär en normalkonjunktur.

Skaraborgs index ligger på -10, vilket är sämst i regionen men det ligger inom gränsen för en normalkonjunktur. Det tyder på en långsammare återhämtningsgrad.

Byggkonjunktur

Handeln har stärkts men orsaken till det svaga utfallet är att byggkonjunkturen i Skaraborg försämrats. Det indexet ligger på -33 och är den lägsta noteringen sedan våren 2010. Företagen har angett att antalet antagna anbud minskar och mer än hälften av företagen tycker att orderstocken är för liten.

Tron är en vändning är stor och under hösten förväntas en rejäl ökning i byggandet. En fjärdedel av byggbolagen planerar för nyanställningar.

Sällanköpshandelns uppgång fortsätter. Försäljningsvolymen ökar men prispressen är hård vilket gör att lönsamheten försämrats, trots att antalet anställda ligger kvar på samma nivå som tidigare.

– Den handeln kommer igång när konjunkturen blivit stabil; då börjar folk fundera på att byta diskmaskin eller köpa en ny soffa, funderar Fredrik Adolfsson.

Sysselsättning spås öka, betydligt fler företag inom näringslivet vill öka antalet anställda än de som vill minska. Under det första kvartalet 2014 var cirka 790 000 i Västra Götaland sysselsatta, vilket är det högsta siffran som setts i regionen. Det senaste året har sysselsättningsgraden ökat mer i Västra Götaland än i Skåne och Stockholm.

Andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd minskar i Västra Götaland. I april handlade det om 7,4 procent av arbetskraften (16-64 år), vilket var en minskning med 0,6 procentenheter. I Skaraborg låg siffran på 7,9 procent. Ett år tidigare handade det om 8,4. Flest andel arbetslösa finns det i Gullspång, Töreboda, Tibro, Mariestad och Skara.

Två gånger per år mäter, med hjälp av SCB, regionutvecklingssekretariatet konjunkturläget i Västra Götaland. Drygt 1 000 företag kontaktas och svarsfrekvensen ligger runt 90 procent. Företagen representerar åtta olika branscher och undersökningen är lite djupare avseende industrin.

Vårens rapport visar att indexet i hela regionen ligger på noll, vilket innebär en normalkonjunktur.

Skaraborgs index ligger på -10, vilket är sämst i regionen men det ligger inom gränsen för en normalkonjunktur. Det tyder på en långsammare återhämtningsgrad.

Byggkonjunktur

Handeln har stärkts men orsaken till det svaga utfallet är att byggkonjunkturen i Skaraborg försämrats. Det indexet ligger på -33 och är den lägsta noteringen sedan våren 2010. Företagen har angett att antalet antagna anbud minskar och mer än hälften av företagen tycker att orderstocken är för liten.

Tron är en vändning är stor och under hösten förväntas en rejäl ökning i byggandet. En fjärdedel av byggbolagen planerar för nyanställningar.

Sällanköpshandelns uppgång fortsätter. Försäljningsvolymen ökar men prispressen är hård vilket gör att lönsamheten försämrats, trots att antalet anställda ligger kvar på samma nivå som tidigare.

– Den handeln kommer igång när konjunkturen blivit stabil; då börjar folk fundera på att byta diskmaskin eller köpa en ny soffa, funderar Fredrik Adolfsson.

Sysselsättning spås öka, betydligt fler företag inom näringslivet vill öka antalet anställda än de som vill minska. Under det första kvartalet 2014 var cirka 790 000 i Västra Götaland sysselsatta, vilket är det högsta siffran som setts i regionen. Det senaste året har sysselsättningsgraden ökat mer i Västra Götaland än i Skåne och Stockholm.

Andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd minskar i Västra Götaland. I april handlade det om 7,4 procent av arbetskraften (16-64 år), vilket var en minskning med 0,6 procentenheter. I Skaraborg låg siffran på 7,9 procent. Ett år tidigare handade det om 8,4. Flest andel arbetslösa finns det i Gullspång, Töreboda, Tibro, Mariestad och Skara.

  • Alf Ehn

Konjunkturindex

Delregion Höst 2013 Vår 2014 Höst 2014 (prognos)

Göteborgsregionen -11 +4 +26

Sjuhärad -4 0 +21

Skaraborg -12 -10 +10

Fyrbodal -10 0 +16

Västra Götaland -10 0 +20

Källa: Västra Götalandsregionen