21 maj 2014 16:12

07 jan 2015 12:12

Vaccinationen blir billigare

VÄSTRA GÖTALAND: Reglerna för skydd mot hepatit B föreslås ändras

Regionens hälso- och sjukvårdsutskott vill att föräldrar ska kunna vaccinera sitt barn mot hepatit B mot ett självkostnadspris.

Hepatit B orsakas av ett virus som ger en infektion i levern vilket kan leda till flera olika allvarliga sjukdomar.

Redan i dag går det att bli vaccinerad inom barnvaccinationsprogrammet, men då kostar det 960 kronor, inklusive ”stickavgift” och vaccin för de tre injektionerna som måste tas.

– Sedan finns det en riskgrupp som vaccineras kostnadsfritt, säger Jonas Andersson (FP), vice ordförande i HSU.

Om förslaget godkänns av regionfullmäktige kommer föräldrar att kunna vaccinera sina barn mot hepatit B inom det ordinarie programmet. Den enda extra kostnaden för det blir 180 kronor (totalt 540) per gång för själva vaccinet. ”Stickavgiften” slopas.

Barnhälsovården har pekat på flera fördelar att vaccineras som spädbarn.

Vård i Värmland

Västra Götaland och Värmland är på gång att sluta ett avtal där invånarna kan välja den vårdcentral som passar bäst oavsett geografiska gränser. Den nya vårdcentralen måste dock vara godkänd, av Västra Götalandsregionen eller Landstinget Värmland.

Patienterna avgiften som gäller för den vårdcentral de har valt.

– Betalningen sker efter utomlänsprincipen, för varje besök sker en debitering, men det viktigaste är att det blir bra för den enskilde, säger Helén Eliasson (S), ordförande för HSU.

Avtalet gäller, om regionfullmäktige godkänner det, från 1 januari 2015 till 31 december 2016.

Begäran avslogs

Habilitering och Hälsa vill att ansvaret för förvaltningens läkemedelskostnader ska flyttas över till en gemensam regionbudget. HSU avslog begäran, inte minst då utskottet inte bedömer att kostnadsutvecklingen kommer att öka så mycket.

– Men vi kommer att följa kostnadsutvecklingen. Det är viktigt att vi gör en återkoppling, säger Helén Eliasson.

Hepatit B orsakas av ett virus som ger en infektion i levern vilket kan leda till flera olika allvarliga sjukdomar.

Redan i dag går det att bli vaccinerad inom barnvaccinationsprogrammet, men då kostar det 960 kronor, inklusive ”stickavgift” och vaccin för de tre injektionerna som måste tas.

– Sedan finns det en riskgrupp som vaccineras kostnadsfritt, säger Jonas Andersson (FP), vice ordförande i HSU.

Om förslaget godkänns av regionfullmäktige kommer föräldrar att kunna vaccinera sina barn mot hepatit B inom det ordinarie programmet. Den enda extra kostnaden för det blir 180 kronor (totalt 540) per gång för själva vaccinet. ”Stickavgiften” slopas.

Barnhälsovården har pekat på flera fördelar att vaccineras som spädbarn.

Vård i Värmland

Västra Götaland och Värmland är på gång att sluta ett avtal där invånarna kan välja den vårdcentral som passar bäst oavsett geografiska gränser. Den nya vårdcentralen måste dock vara godkänd, av Västra Götalandsregionen eller Landstinget Värmland.

Patienterna avgiften som gäller för den vårdcentral de har valt.

– Betalningen sker efter utomlänsprincipen, för varje besök sker en debitering, men det viktigaste är att det blir bra för den enskilde, säger Helén Eliasson (S), ordförande för HSU.

Avtalet gäller, om regionfullmäktige godkänner det, från 1 januari 2015 till 31 december 2016.

Begäran avslogs

Habilitering och Hälsa vill att ansvaret för förvaltningens läkemedelskostnader ska flyttas över till en gemensam regionbudget. HSU avslog begäran, inte minst då utskottet inte bedömer att kostnadsutvecklingen kommer att öka så mycket.

– Men vi kommer att följa kostnadsutvecklingen. Det är viktigt att vi gör en återkoppling, säger Helén Eliasson.

  • Alf Ehn