20 maj 2014 18:12

23 jan 2015 14:37

Regional plan godkändes

VÄSTRA GÖTALAND: Etappen Axvall-Varnhem inleds 2018

Regionstyrelsen gav klartecken till att starta jobbet med sträckan Axvall-Varnhem 2018.

Den regionala infrastrukturplanen, som godkändes av regionstyrelsen under tisdagen, för 2014-2025 ligger på knappt 3,27 miljarder.

219 av miljoner läggs på sträckan Axvall-Varnhem (väg 49) och arbetet inleds 2018 med trafikplatsen i Varnhem, som kostar 70 miljoner kronor. Under 2020 till 2022 ska resten av sträckan byggas. Enligt planen blir det motorväg från Axvall till Skärv, resten av sträckan som går utmed sjön blir mötesfri då det är för trångt att bygga motorväg.

Sträckan mellan Skara och Axvall stod klar 2009 men sedan dess har det inte hänt mycket. Enligt remissförslaget fanns Axvall-Varnhem noterad för byggstart 2022, men kommunerna ville tidigarelägga och fick sin vilja igenom.

Fler sträckor

Sträckan Skövde-Igelstorp (väg 49) ska också byggas om. I planen finns fem miljoner per år under 2018-2020 för projektering. 2021 och 2022, då jobbet ska utföras finns det 46 miljoner per år i planen.

Arbetet med den olycksdrabbade Husebykorsningen, som ska byggas om med pengar från stråkpotten, på samma sträcka beräknas komma i gång hösten 2015.

Förbifart Lidköping, som kommer att kosta 240 miljoner, påbörjas på allvar 2016 men den finns pengar för projektering under 2014 och 2016. Sträckan Lavad-Gillstad (väg 44) kommer att kosta 144 miljoner kronor. Arbetet påbörjas 2023 men projekteringen inleds 2020.

Den regionala infrastrukturplanen, som godkändes av regionstyrelsen under tisdagen, för 2014-2025 ligger på knappt 3,27 miljarder.

219 av miljoner läggs på sträckan Axvall-Varnhem (väg 49) och arbetet inleds 2018 med trafikplatsen i Varnhem, som kostar 70 miljoner kronor. Under 2020 till 2022 ska resten av sträckan byggas. Enligt planen blir det motorväg från Axvall till Skärv, resten av sträckan som går utmed sjön blir mötesfri då det är för trångt att bygga motorväg.

Sträckan mellan Skara och Axvall stod klar 2009 men sedan dess har det inte hänt mycket. Enligt remissförslaget fanns Axvall-Varnhem noterad för byggstart 2022, men kommunerna ville tidigarelägga och fick sin vilja igenom.

Fler sträckor

Sträckan Skövde-Igelstorp (väg 49) ska också byggas om. I planen finns fem miljoner per år under 2018-2020 för projektering. 2021 och 2022, då jobbet ska utföras finns det 46 miljoner per år i planen.

Arbetet med den olycksdrabbade Husebykorsningen, som ska byggas om med pengar från stråkpotten, på samma sträcka beräknas komma i gång hösten 2015.

Förbifart Lidköping, som kommer att kosta 240 miljoner, påbörjas på allvar 2016 men den finns pengar för projektering under 2014 och 2016. Sträckan Lavad-Gillstad (väg 44) kommer att kosta 144 miljoner kronor. Arbetet påbörjas 2023 men projekteringen inleds 2020.

  • Alf Ehn