20 maj 2014 16:51

07 jan 2015 12:11

"En utväg är att höja skatten"

VÄSTRA GÖTALAND: Regionbudgeten för 2015 måste balanseras

Regionstyrelsen som tillträder efter valet ska se till att budgeten för nästa år kommer i balans.
– En utväg är att höja skatten, säger ordföranden Gert-Inge Andersson (S).

Den politiska ledningens (S-MP-V) budget för 2015-2017 godkändes av regionstyrelsen, men med tillägget att den styrelse som tar över efter valet ska se till att budgeten, som är underbalanserad med 750 miljoner 2015, kommer i balans.

– Utgiftssidan är intakt, men intäktssidan måste justeras, säger Andersson.

Vice ordföranden Johnny Magnusson (M) betonade:

– En omskrivning för skattehöjning.

Andersson sa att det kan bli en utväg, men betonade att de brukar hända mycket mellan juni och då skattesatsen ska bestämmas.

– Ska vi höja ska beslutet tas innan sista november.

Underskott

Västra Götalandsregionens resultat för årets tre första månader är ett underskott på 301 miljoner, vilket är 230 miljoner bättre än budgeten. Helårsprognosen är ett underskott på 500 miljoner, vilket är 166 miljoner bättre än budget.

– Verksamheterna går i hop, men flera sjukhus har sämre utfall. Främst på grund av att pensions- och lönekostnaderna ökar. Under resten av året kommer just personalkostnaderna att analyseras och analyseras och de som har ett minusresultat ska redovisa vilka åtgärder de ska genomföra, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Drogs ur

Frågan om arvodena för regionpolitikerna drogs ur dagordningen och kommer att behandlas vid nästa möte. I förslaget ökar ersättningen för presidierna i hälso- och sjukvårdsnämnderna, som skärs ned till fem från tidigare tolv. I framtiden får ordföranden 50 procent av grundbeloppet, förste vice ordförande för 25 procent och andre vice ordförande får 35 procent. Presidierna för Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus får också högre ersättningar. Ordföranden får 40 procent, i dagsläget är det 30, av grundarvodet.

Totalt ska arvodena minska, då antalet hälso- och sjukvårdsnämnder minskas.

– Det finns frågetecken som ska redas ut innan vi kan ta beslut, säger Gert-Inge Andersson.

Den politiska ledningens (S-MP-V) budget för 2015-2017 godkändes av regionstyrelsen, men med tillägget att den styrelse som tar över efter valet ska se till att budgeten, som är underbalanserad med 750 miljoner 2015, kommer i balans.

– Utgiftssidan är intakt, men intäktssidan måste justeras, säger Andersson.

Vice ordföranden Johnny Magnusson (M) betonade:

– En omskrivning för skattehöjning.

Andersson sa att det kan bli en utväg, men betonade att de brukar hända mycket mellan juni och då skattesatsen ska bestämmas.

– Ska vi höja ska beslutet tas innan sista november.

Underskott

Västra Götalandsregionens resultat för årets tre första månader är ett underskott på 301 miljoner, vilket är 230 miljoner bättre än budgeten. Helårsprognosen är ett underskott på 500 miljoner, vilket är 166 miljoner bättre än budget.

– Verksamheterna går i hop, men flera sjukhus har sämre utfall. Främst på grund av att pensions- och lönekostnaderna ökar. Under resten av året kommer just personalkostnaderna att analyseras och analyseras och de som har ett minusresultat ska redovisa vilka åtgärder de ska genomföra, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Drogs ur

Frågan om arvodena för regionpolitikerna drogs ur dagordningen och kommer att behandlas vid nästa möte. I förslaget ökar ersättningen för presidierna i hälso- och sjukvårdsnämnderna, som skärs ned till fem från tidigare tolv. I framtiden får ordföranden 50 procent av grundbeloppet, förste vice ordförande för 25 procent och andre vice ordförande får 35 procent. Presidierna för Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus får också högre ersättningar. Ordföranden får 40 procent, i dagsläget är det 30, av grundarvodet.

Totalt ska arvodena minska, då antalet hälso- och sjukvårdsnämnder minskas.

– Det finns frågetecken som ska redas ut innan vi kan ta beslut, säger Gert-Inge Andersson.

  • Alf Ehn