20 maj 2014 06:00

07 jan 2015 12:11

Vill höja regionskatten

VÄSTRA GÖTALAND: Kristdemokraterna satsar rejält på hälso- och sjukvård

Kristdemokraterna vill satsa 1,8 miljarder mer på hälso- och sjukvård än regionledningen men då behöver regionskatten höjas med 25 öre.
– Tyvärr är det nödvändigt, säger gruppledaren Monica Selin.

I sitt budgetförslag vill KD bland annat höja ersättningen till sjukhusen, förstärka akutsjukvården och cancervården. Barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas och fler vårdplatser skapas. På tre år beräknas satsningarna kosta 1,8 miljarder mer än vad regionledningen, som har en underbalanserad budget, vill skjuta till vården.

– Antingen får vi skära i verksamheterna för att klara budgeten, eller också får vi skjuta till mer pengar genom en skattehöjning. Av två onda ting väljer vi det minst onda, men set till tre år visar budgeten på ett överskott på 457 miljoner, säger Monica Selin.

Fri tandvård bort

Partiet vill plocka bort den fria tandvården för unga vuxna mellan 20 och 25 år, vilket innebar en besparing på 146 miljoner. Anslagen till regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden fryses.

– Vi klarar inte av att satsa lika mycket på kollektivtrafiken som regionledningen, och kan tänka oss att öka självfinansieringsgraden upp till 60 procent så att resenärerna får betala mer, säger Monica Selin.

I sitt budgetförslag vill KD bland annat höja ersättningen till sjukhusen, förstärka akutsjukvården och cancervården. Barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas och fler vårdplatser skapas. På tre år beräknas satsningarna kosta 1,8 miljarder mer än vad regionledningen, som har en underbalanserad budget, vill skjuta till vården.

– Antingen får vi skära i verksamheterna för att klara budgeten, eller också får vi skjuta till mer pengar genom en skattehöjning. Av två onda ting väljer vi det minst onda, men set till tre år visar budgeten på ett överskott på 457 miljoner, säger Monica Selin.

Fri tandvård bort

Partiet vill plocka bort den fria tandvården för unga vuxna mellan 20 och 25 år, vilket innebar en besparing på 146 miljoner. Anslagen till regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden fryses.

– Vi klarar inte av att satsa lika mycket på kollektivtrafiken som regionledningen, och kan tänka oss att öka självfinansieringsgraden upp till 60 procent så att resenärerna får betala mer, säger Monica Selin.

  • Alf Ehn