17 maj 2014 17:05

07 jan 2015 12:11

Ingen kritik efter trasig larmknapp

En patient på kirurgiavdelningen på Skaraborgs sjukhus led av kraftiga smärtor och försökte kontakta personalen för att få hjälp. Men ringklockan fungerade inte och ingen personal kom.

Efter att ha granskat ärendet väljer Inspektionen för vård och omsorg att inte rikta någon kritik mot Skaraborgs sjukhus. Däremot drar sjukhuset lärdom av händelsen och har infört en ny skriftlig kontroll för att säkerställa att ringklockorna fungerar på avdelningen.

En patient på kirurgiavdelningen på Skaraborgs sjukhus led av kraftiga smärtor och försökte kontakta personalen för att få hjälp. Men ringklockan fungerade inte och ingen personal kom.

Efter att ha granskat ärendet väljer Inspektionen för vård och omsorg att inte rikta någon kritik mot Skaraborgs sjukhus. Däremot drar sjukhuset lärdom av händelsen och har infört en ny skriftlig kontroll för att säkerställa att ringklockorna fungerar på avdelningen.