13 maj 2014 16:30

23 jan 2015 14:20

"Utbudet räcker inte"

REGIONFULLMÄKTIGE: FP utmanade regionledningen om subventionerade preventivmedel

Folkpartiet ger inte upp kampen om subventionerade preventivmedel.
– Utbudet räcker inte, konstaterar gruppledaren Jonas Andersson.

I våras höjdes åldersgränsen från 19 till 25 år för de kvinnor som får subventionerad förskrivning av preventivmedel. Samtidigt begränsades sortimentet, beslutet togs enligt en rekommendation från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Under tisdagen ställde Folkpartiets Jonas Andersson en interpellation i regionfullmäktige till Helén Eliasson (S) och ifrågasatte beslutet, utifrån att få landsting har fattat samma beslut om enhetlig modell.

– Det har varit kraftfulla reaktioner från barnmorskor och personal på ungdomsmottagningar. Samtidigt har vårt eget sektorsråd gett tydliga signaler på att utbudet inte räcker, säger Jonas Andersson.

Kostnadsökningar

Helén Eliasson säger att kritiken är förståelig, men att alternativet är en fri prissättning med stora kostnadsökningar som följd.

– Med den nya modellen behandlas preventivmedel som andra läkemedel och bedöms utifrån sin kostnadseffektivitet. Samtidigt vill vi inte att det ska vara någon skillnad på hälso- och sjukvården i hela landet.

Jonas Andersson passade på att göra en jämförelse, när frågan gick in på hur rekommendationer ska följas:

– Regionen gör annorlunda när det gäller fri tandvård, då går det bra att utöka åldergränsen, men när det gäller våra unga kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är det skillnad.

Birgitta Losman (MP):

– Frågan är inte enkel och det finns många faktorer att ta hänsyn till, men vi har tagit upp frågan, i vår SKL-grupp, om att utöka sortimentet. Det är inte bra som det är just nu.

Finansiering

En tvärpolitisk arbetsgrupp har tittat närmare på välfärdens finansiering, inte minst utifrån tesen att det skulle behövas ytterligare 13 kronor i kommunal skatt år 2035 för att möta det behov som finns då. Frågan är komplex men gruppen kom fram den siffran ska tas med en nypa salt. Att värna om sysselsättningen är viktigt.

– Full sysselsättning är viktigt, liksom att sjukvården tar ett långsiktigt grepp om effektivisera, säger Anneli Rhedin (M) som varit vice ordförande i beredningsgruppen.

I våras höjdes åldersgränsen från 19 till 25 år för de kvinnor som får subventionerad förskrivning av preventivmedel. Samtidigt begränsades sortimentet, beslutet togs enligt en rekommendation från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Under tisdagen ställde Folkpartiets Jonas Andersson en interpellation i regionfullmäktige till Helén Eliasson (S) och ifrågasatte beslutet, utifrån att få landsting har fattat samma beslut om enhetlig modell.

– Det har varit kraftfulla reaktioner från barnmorskor och personal på ungdomsmottagningar. Samtidigt har vårt eget sektorsråd gett tydliga signaler på att utbudet inte räcker, säger Jonas Andersson.

Kostnadsökningar

Helén Eliasson säger att kritiken är förståelig, men att alternativet är en fri prissättning med stora kostnadsökningar som följd.

– Med den nya modellen behandlas preventivmedel som andra läkemedel och bedöms utifrån sin kostnadseffektivitet. Samtidigt vill vi inte att det ska vara någon skillnad på hälso- och sjukvården i hela landet.

Jonas Andersson passade på att göra en jämförelse, när frågan gick in på hur rekommendationer ska följas:

– Regionen gör annorlunda när det gäller fri tandvård, då går det bra att utöka åldergränsen, men när det gäller våra unga kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är det skillnad.

Birgitta Losman (MP):

– Frågan är inte enkel och det finns många faktorer att ta hänsyn till, men vi har tagit upp frågan, i vår SKL-grupp, om att utöka sortimentet. Det är inte bra som det är just nu.

Finansiering

En tvärpolitisk arbetsgrupp har tittat närmare på välfärdens finansiering, inte minst utifrån tesen att det skulle behövas ytterligare 13 kronor i kommunal skatt år 2035 för att möta det behov som finns då. Frågan är komplex men gruppen kom fram den siffran ska tas med en nypa salt. Att värna om sysselsättningen är viktigt.

– Full sysselsättning är viktigt, liksom att sjukvården tar ett långsiktigt grepp om effektivisera, säger Anneli Rhedin (M) som varit vice ordförande i beredningsgruppen.

  • Alf Ehn