13 maj 2014 16:43

23 jan 2015 14:36

Allianspartiet vill slopa utökning av fri tandvård

Både Folkpartiet och Moderaterna vill slopa den utökade fria tandvården.
– Det är en prioriteringsfråga, säger Martin Andréasson (M).

Nästa år genomförs sista steget i reformen att ha fri tandvård upp till och med 25 år.

Både FP och M är redo att riva upp reformen och använda de 146 miljoner som skulle frigöras till sjukvården. Partierna går fram med separata budgetförslag men den punkten finns med i bådas.

M vill ge sjukvården 600 miljoner utöver den indexuppräkning som finns. Akut- och ambulanssjukvården ska få extra medel, liksom primärvården. Utöver tandvårdspengarna vill M spara 250 miljoner på regionstyrelsen och 50 miljoner genom att minska på administrationen.

Kollektivtrafiken ges 166 miljoner extra 2015 och 110 miljoner 2016, för att klara av det ökande resandet.

– Vi kan räkna med att det blir högre priser för resenärerna, men det beror på vilka tillköp kommunerna gör och hur mycket reklam vi kan sälja, säger Andréasson.

FP tydligt

Folkpartiet är tydligare i den frågan och aviserar en höjning av taxorna med nio procent. Kollektivtrafiken får 250 miljoner extra för att lösa sitt uppdrag.

FP vill ge sjukvården 750 miljoner extra. Fördelningen är specificerad och Skaraborgs sjukhus noteras för 105 miljoner, men den hyreskompensation för Skas som regionledningen hade i sin budget är struken.

– Skas har inga stora strukturella obalanser, men ska inte straffas för att de sköter sig bra, säger gruppledaren Jonas Andersson.

Några reformer skjuts på framtiden för att kunna finansiera budgeten, utan att behöva höja skatten. Partiet vill bland annat slopa de sociala investeringsfonderna och styra över resultaten av utfallet av inköp och upphandlingar till sjukvården.

Nästa år genomförs sista steget i reformen att ha fri tandvård upp till och med 25 år.

Både FP och M är redo att riva upp reformen och använda de 146 miljoner som skulle frigöras till sjukvården. Partierna går fram med separata budgetförslag men den punkten finns med i bådas.

M vill ge sjukvården 600 miljoner utöver den indexuppräkning som finns. Akut- och ambulanssjukvården ska få extra medel, liksom primärvården. Utöver tandvårdspengarna vill M spara 250 miljoner på regionstyrelsen och 50 miljoner genom att minska på administrationen.

Kollektivtrafiken ges 166 miljoner extra 2015 och 110 miljoner 2016, för att klara av det ökande resandet.

– Vi kan räkna med att det blir högre priser för resenärerna, men det beror på vilka tillköp kommunerna gör och hur mycket reklam vi kan sälja, säger Andréasson.

FP tydligt

Folkpartiet är tydligare i den frågan och aviserar en höjning av taxorna med nio procent. Kollektivtrafiken får 250 miljoner extra för att lösa sitt uppdrag.

FP vill ge sjukvården 750 miljoner extra. Fördelningen är specificerad och Skaraborgs sjukhus noteras för 105 miljoner, men den hyreskompensation för Skas som regionledningen hade i sin budget är struken.

– Skas har inga stora strukturella obalanser, men ska inte straffas för att de sköter sig bra, säger gruppledaren Jonas Andersson.

Några reformer skjuts på framtiden för att kunna finansiera budgeten, utan att behöva höja skatten. Partiet vill bland annat slopa de sociala investeringsfonderna och styra över resultaten av utfallet av inköp och upphandlingar till sjukvården.

  • Alf Ehn