08 maj 2014 17:57

07 jan 2015 12:11

Regionen anställer 150 unga

Regionen satsar nästan 29 miljoner kronor på att ge 150 unga i Västra Götaland 150 personer får arbetspraktik inom Västra Götalandsregionens verksamheter, enligt ett pressmeddelande.

Under tre år ska totalt 150 unga arbetslösa få möjlighet till ett års praktikanställning. Förhoppningen är att upplägget, med 75 procent praktik i kombination med 25 procent vägledning och utbildning, ska bidra till erfarenheter som leder till fortsatt utbildning eller arbete. Alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen, förutom direkta vårdjobb, kan bli aktuella för anställningarna.

Under tre år ska totalt 150 unga arbetslösa få möjlighet till ett års praktikanställning. Förhoppningen är att upplägget, med 75 procent praktik i kombination med 25 procent vägledning och utbildning, ska bidra till erfarenheter som leder till fortsatt utbildning eller arbete. Alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen, förutom direkta vårdjobb, kan bli aktuella för anställningarna.