08 maj 2014 17:12

07 jan 2015 11:57

Röda siffror i regionledningens budget

Regionledningen saknar 750 miljoner i sin budget för 2015 men någon skattehöjning är inte aktuell – just nu.
– Fullmäktige får avgöra efter valet, säger gruppledaren Gert-Inge Andersson (S).

Om bristen på 750 miljoner, på en budget som är på cirka 45 miljarder, ska finansieras fullt med skattemedel handlar det om en höjning på mellan 20 och 25 öre.

Men under torsdagen, då den styrande S+V+MP-konstellationen presenterade sin regionbudget för de tre kommande åren, ville ingen ta ordet skattehöjning i sin mun, utan hänvisade till vad som händer efter valet och att den nya fullmäktigeförsamlingen får avgöra.

– Ingen av oss är för en höjning av landstings- eller kommunskatt. Däremot är det bättre att höja den progressiva statliga skatten så att statsbidragen kan värdesäkras, vilket skulle innebära mellan 450 och 500 miljoner för regionen, säger Gert-Inge Andersson.

Krav tas bort

I budgeten skjuts mer pengar till vården. Hantering av vårdköer, vårdplatser och vårdkedjor är viktiga moment.

Effektiviseringskravet tas bort från akutsjukhusen vilket ger 75 miljoner, indexuppräkningen höjs vilket ger cirka 100 miljoner. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg får totalt 40 miljoner, varav 20 under 2015, för att ”underlätta pågående utvecklingsarbete inom Skaraborgs sjukhus”.

– En del av pengarna är kompensation för hyreshöjningen, en del är kompensation för den nya fördelningsmodellen, förklarar Gert-Inge Andersson.

Avgiftsfri tandvård för unga vuxna till och med de fyller 25 år, kostar 20 miljoner 2015. Kompetensutveckling för undersköterskor, betald utbildning för de som vill bli specialistsjuksköterskor, 50 miljoner till jämställda löner är andra angelägna punkter i budgeten.

Maximalt två år

Kollektivtrafiken är, tillsammans med vården, prioriterad och 275 miljoner satsas för att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet.

– Taxorna kommer att höjas under 2015 men med maximalt fem procent, säger Birgitta Losman (MP).

Flera verksamheter får inget extra.

– Vi har ett underskott på 750 miljoner och har svårt att gå ut och lova några extra reformer, säger Gert-Inge Andersson.

Oppositionen är inte imponerad:

– Vad vi ser är en ledning som abdikerat. Sett över tre år lägger S-V-MP en budget som ger miljardunderskott fram till 2017. Hela budgeten präglas av ett rop på hjälp, säger oppositionsrådet Jonas Andersson (FP) i ett pressmeddelande.

Om bristen på 750 miljoner, på en budget som är på cirka 45 miljarder, ska finansieras fullt med skattemedel handlar det om en höjning på mellan 20 och 25 öre.

Men under torsdagen, då den styrande S+V+MP-konstellationen presenterade sin regionbudget för de tre kommande åren, ville ingen ta ordet skattehöjning i sin mun, utan hänvisade till vad som händer efter valet och att den nya fullmäktigeförsamlingen får avgöra.

– Ingen av oss är för en höjning av landstings- eller kommunskatt. Däremot är det bättre att höja den progressiva statliga skatten så att statsbidragen kan värdesäkras, vilket skulle innebära mellan 450 och 500 miljoner för regionen, säger Gert-Inge Andersson.

Krav tas bort

I budgeten skjuts mer pengar till vården. Hantering av vårdköer, vårdplatser och vårdkedjor är viktiga moment.

Effektiviseringskravet tas bort från akutsjukhusen vilket ger 75 miljoner, indexuppräkningen höjs vilket ger cirka 100 miljoner. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg får totalt 40 miljoner, varav 20 under 2015, för att ”underlätta pågående utvecklingsarbete inom Skaraborgs sjukhus”.

– En del av pengarna är kompensation för hyreshöjningen, en del är kompensation för den nya fördelningsmodellen, förklarar Gert-Inge Andersson.

Avgiftsfri tandvård för unga vuxna till och med de fyller 25 år, kostar 20 miljoner 2015. Kompetensutveckling för undersköterskor, betald utbildning för de som vill bli specialistsjuksköterskor, 50 miljoner till jämställda löner är andra angelägna punkter i budgeten.

Maximalt två år

Kollektivtrafiken är, tillsammans med vården, prioriterad och 275 miljoner satsas för att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet.

– Taxorna kommer att höjas under 2015 men med maximalt fem procent, säger Birgitta Losman (MP).

Flera verksamheter får inget extra.

– Vi har ett underskott på 750 miljoner och har svårt att gå ut och lova några extra reformer, säger Gert-Inge Andersson.

Oppositionen är inte imponerad:

– Vad vi ser är en ledning som abdikerat. Sett över tre år lägger S-V-MP en budget som ger miljardunderskott fram till 2017. Hela budgeten präglas av ett rop på hjälp, säger oppositionsrådet Jonas Andersson (FP) i ett pressmeddelande.

  • Alf Ehn