06 maj 2014 18:45

07 jan 2015 11:57

Regionstyrelsen behandlade akuta frågor

Inga större beslut under regionstyrelsens möte, men några desto viktigare informationer fanns på dagordningen.

Ledamöterna fick bland annat veta mer om olika vårdnivåer och om hur akutmottagningarna ska avlastas.

– Vi måste göra något för akuternas förutsättningar. Det sliter hårt på personalen och många patienter får vänta länge, säger Alex Bergström (S).

Inom kort ska diskussionerna fortsätta under en gruppledaröverläggning.

– Sedan får vi se.Det behöver fattas beslut för att minska trycket på akuterna, säger Alex Bergström.

Ledamöterna fick bland annat veta mer om olika vårdnivåer och om hur akutmottagningarna ska avlastas.

– Vi måste göra något för akuternas förutsättningar. Det sliter hårt på personalen och många patienter får vänta länge, säger Alex Bergström (S).

Inom kort ska diskussionerna fortsätta under en gruppledaröverläggning.

– Sedan får vi se.Det behöver fattas beslut för att minska trycket på akuterna, säger Alex Bergström.