29 apr 2014 19:00

07 jan 2015 11:57

Moderaterna gick emot förslaget

Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill ha avgiftsfri influensavaccingering för riskgrupper.
Regionstyrelsen, inklusive Moderaterna, gick mot förslaget.
– Finns inget som tyder på att det skulle öka graden, säger gruppledaren Johnny Magnusson (M).

Det kostar 100 kronor för personer i riskgrupperna att ta en spruta mot säsongsinfluensen. De senaste åren har allt färre valt att ta sprutan och Folkpartiet menar, i en motion, att en kostnadsfri vaccination skulle höja täckningsgraden. Det skulle per automatik minska vårdens kostnader.

Tidigare sa regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, nej till motionen, och under tisdagen blev det samma resultat i regionstyrelsen. FP, C och KD ville bifalla motionen, men M gick på regionledningens linje.

– Vi fullföljer bara vår linje. Det stora problemet är att folk är skeptiska mot vaccinationer, inte minst efter pandemin, säger Johnny Magnusson.

I stället ska HSU komma med förslag på åtgärder och 2016 ska en uppföljning av täckningsgraden genomföras.

15 av 21 landsting har fattat beslut om avgiftsfri vaccinering för riskgrupper. Tre erbjuder vissa riskgrupper, medan Västra Götaland, Jämtland och Västernorrland har en avgift för alla. I Stockholm, som har gratis vaccination för alla över 65 år, är täckningsgraden 46 procent medan det i Västra Götaland hittills är 40 procent säsongen 2013.

Psykiatriplan

Regionstyrelsen tog beslut om att godkänna en psykiatriplan för 2014-2018.

– Den gamla planen upphör, men planen kan inte lösa bemanningsproblematiken. Samtidigt är det viktigt att vi har krav på vårdens innehåll och resultat, sa regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Regionstyrelsen beslöt att städningen inom hälso- och sjukvården ska få en regional standard. Kostnaden beräknas till mellan 60 och 80 miljoner per år.

Regionen satsar nästan 1,5 miljon kronor på tv-reklam för att föra ut budskapet om vad höstens regionval går ut på.

– Vi informerar om vad som är regionens huvudsakliga uppgifter. Det är ren konsumentupplysning, resten får de olika partierna sköta, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Det kostar 100 kronor för personer i riskgrupperna att ta en spruta mot säsongsinfluensen. De senaste åren har allt färre valt att ta sprutan och Folkpartiet menar, i en motion, att en kostnadsfri vaccination skulle höja täckningsgraden. Det skulle per automatik minska vårdens kostnader.

Tidigare sa regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, nej till motionen, och under tisdagen blev det samma resultat i regionstyrelsen. FP, C och KD ville bifalla motionen, men M gick på regionledningens linje.

– Vi fullföljer bara vår linje. Det stora problemet är att folk är skeptiska mot vaccinationer, inte minst efter pandemin, säger Johnny Magnusson.

I stället ska HSU komma med förslag på åtgärder och 2016 ska en uppföljning av täckningsgraden genomföras.

15 av 21 landsting har fattat beslut om avgiftsfri vaccinering för riskgrupper. Tre erbjuder vissa riskgrupper, medan Västra Götaland, Jämtland och Västernorrland har en avgift för alla. I Stockholm, som har gratis vaccination för alla över 65 år, är täckningsgraden 46 procent medan det i Västra Götaland hittills är 40 procent säsongen 2013.

Psykiatriplan

Regionstyrelsen tog beslut om att godkänna en psykiatriplan för 2014-2018.

– Den gamla planen upphör, men planen kan inte lösa bemanningsproblematiken. Samtidigt är det viktigt att vi har krav på vårdens innehåll och resultat, sa regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Regionstyrelsen beslöt att städningen inom hälso- och sjukvården ska få en regional standard. Kostnaden beräknas till mellan 60 och 80 miljoner per år.

Regionen satsar nästan 1,5 miljon kronor på tv-reklam för att föra ut budskapet om vad höstens regionval går ut på.

– Vi informerar om vad som är regionens huvudsakliga uppgifter. Det är ren konsumentupplysning, resten får de olika partierna sköta, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

  • Alf Ehn