16 apr 2014 17:00

07 jan 2015 11:57

Fick blodstänk i ena ögat

En röntgensjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, fick blodblandat stänk i ögat från en patient som har blodsmittan Hepatit C.

Sjuksköterskan, som var sterilklädd, assisterade vid en undersökning av patientens benkärl då tillbudet inträffade.

Ärendet är anmält till Arbetsmiljöverket.

En röntgensjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, fick blodblandat stänk i ögat från en patient som har blodsmittan Hepatit C.

Sjuksköterskan, som var sterilklädd, assisterade vid en undersökning av patientens benkärl då tillbudet inträffade.

Ärendet är anmält till Arbetsmiljöverket.