15 apr 2014 17:00

23 jan 2015 14:20

"Det behövs nästan två miljarder"

Både ledning och opposition vill ge länssjukvården mer pengar

Regionen redovisar ett överskott på 566 miljoner, om återbetalda försäkringspengar och en ökad pensionsskuld räknas bort.
– Koncernen mår bra, men länssjukvården är underfinansierad, säger Johnny Magnusson (M), vice ordförande regionstyrelsen.

Koncernen Västra Götalands resultat var 566 miljoner, men sedan återbetalningen av försäkringspengar från AFA (528 miljoner) och en ökad pensionsskuld (-1 395 miljoner) lagts till blev resultatet ett underskott på 301 miljoner.

– Det var nästan en miljard bättre än budgeten, och så har det sett ut ett antal år. Men vår viktigaste verksamhet, länssjukvården, har problem och är underfinansierad med 400 miljoner kronor. Sjukhusen lever under ett hårt tryck, kämpat med ekonomin och för att undvika överbeläggningar. De fyra grupperna är trötta på förändringar, säger Magnusson.

”Det behövs mer”

Ordföranden Gert-Inge Andersson (S) betonar att det behövs ännu mer.

– Hälso- och sjukvården omsätter cirka 35 miljarder, en procent kan inte vara avgörande. Vi tror att det kommer att behövas mellan 1,5 och två miljarder i framtiden. Det blir en utmaning att börja skjuta till mer pengar, samtidigt som kvaliteten måste höjas.

Folkpartiets gruppledare Jonas Andersson summerade 2013:

– Vi höjde skatten, fick mindre vård, längre köer och fler överbeläggningar. Vi ville ha ett ökat anslag till vården, men var fanns den politiska ledningen när vi la budgeten de senaste åren. Det går inte att snåla i tre år, för att börja lova miljarder när det närmar sig val.

Gert-Inge Andersson kontrade med att skattehöjningen berodde på att statsbidraget var på gång att sänkas.

Jonas Andersson fick sista ordet och läste innantill i budgeten för 2013 där det inte stod något om minskade statsbidrag:

– I handlingen står det ”Det gör vi för att stabilisera sjukvården, investera i hälsa och fortsätta underlätta jobb och utveckling”, säger Jonas Andersson.

Regionfullmäktige godkände förslaget om politisk organisation nästa år, men det krävs votering då Vänsterpartiet yrkade på avslag. V-förslaget fick tio röster.

Duttande

Alex Bergström (S), ordförande i regionens kulturnämnd svarade på en interpellation från Conny Brännberg (KD) om uppföljningen av projekt och verksamheter riktade till barn och ungdomar:

Bergström redogjorde för en del av det som sker, och betonade:

– Vi mäter all verksamhet, arbetet med barn och ungdom är en av hörnpelarna.

Koncernen Västra Götalands resultat var 566 miljoner, men sedan återbetalningen av försäkringspengar från AFA (528 miljoner) och en ökad pensionsskuld (-1 395 miljoner) lagts till blev resultatet ett underskott på 301 miljoner.

– Det var nästan en miljard bättre än budgeten, och så har det sett ut ett antal år. Men vår viktigaste verksamhet, länssjukvården, har problem och är underfinansierad med 400 miljoner kronor. Sjukhusen lever under ett hårt tryck, kämpat med ekonomin och för att undvika överbeläggningar. De fyra grupperna är trötta på förändringar, säger Magnusson.

”Det behövs mer”

Ordföranden Gert-Inge Andersson (S) betonar att det behövs ännu mer.

– Hälso- och sjukvården omsätter cirka 35 miljarder, en procent kan inte vara avgörande. Vi tror att det kommer att behövas mellan 1,5 och två miljarder i framtiden. Det blir en utmaning att börja skjuta till mer pengar, samtidigt som kvaliteten måste höjas.

Folkpartiets gruppledare Jonas Andersson summerade 2013:

– Vi höjde skatten, fick mindre vård, längre köer och fler överbeläggningar. Vi ville ha ett ökat anslag till vården, men var fanns den politiska ledningen när vi la budgeten de senaste åren. Det går inte att snåla i tre år, för att börja lova miljarder när det närmar sig val.

Gert-Inge Andersson kontrade med att skattehöjningen berodde på att statsbidraget var på gång att sänkas.

Jonas Andersson fick sista ordet och läste innantill i budgeten för 2013 där det inte stod något om minskade statsbidrag:

– I handlingen står det ”Det gör vi för att stabilisera sjukvården, investera i hälsa och fortsätta underlätta jobb och utveckling”, säger Jonas Andersson.

Regionfullmäktige godkände förslaget om politisk organisation nästa år, men det krävs votering då Vänsterpartiet yrkade på avslag. V-förslaget fick tio röster.

Duttande

Alex Bergström (S), ordförande i regionens kulturnämnd svarade på en interpellation från Conny Brännberg (KD) om uppföljningen av projekt och verksamheter riktade till barn och ungdomar:

Bergström redogjorde för en del av det som sker, och betonade:

– Vi mäter all verksamhet, arbetet med barn och ungdom är en av hörnpelarna.

  • Alf Ehn