12 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Sju förbigångsspår i Skaraborg

Sju förbigångsspår i Skaraborg är en viktig del i åtgärdsvalsstudien över Västra stambanan.
– Behovet är tydligt, säger Leif Walterum (C), kommunalråd i Skövde.

2018 ska statens infrastrukturplan revideras nästa gång. Redan nu är jobbet igång med att skapa planer och åtgärdsvalsstudier över de projekt som ska skickas in i planen.

Trafikverket genomför åtgärdsvalsstudien och den ska på småningom ut på remiss. Västra Stambanegruppen, där bland annat flera kommuner i Skaraborg och Göteborgsområdet, kommunalförbundet och regionen ingår, jobbar nu för att skapa en samlad syn.

Släppa fram

I paketet, där även flera delar av det Västsvenska paketet ingår, är sju förbigångsspår på sträckan mellan Herrljunga och Töreboda det som mest kommer att direkt beröra Skaraborg. Sidospåren ska vara cirka en kilometer långa och är till för att gods- eller lokaltåg kan köra åt sidan och släppa fram snabbare tåg.

– Men det är inte helt klart var de kommer att placeras, säger Leif Walterum.

Förbigångsspåren kostnadsberäknas, i dagens prisläge, till cirka 100 miljoner per styck. Hela paket kommer att ligger på cirka 15 miljarder och då ingår ett dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg. Det finns olika alternativ på hur det ska lösas men delar kommer att gå i ny sträckning.

Walterum ser frågan som nationell i och med att stambanan är en de viktigaste förbindelserna med Göteborgs hamn. Behovet ökar hela tiden. 1980 trafikerades sträckan Alingsås-Göteborg av 62 persontåg och 30-40 godståg per dygn. 2012 hade trafiken ökat till 171 persontåg och 50 godståg per dygn.

2018 ska statens infrastrukturplan revideras nästa gång. Redan nu är jobbet igång med att skapa planer och åtgärdsvalsstudier över de projekt som ska skickas in i planen.

Trafikverket genomför åtgärdsvalsstudien och den ska på småningom ut på remiss. Västra Stambanegruppen, där bland annat flera kommuner i Skaraborg och Göteborgsområdet, kommunalförbundet och regionen ingår, jobbar nu för att skapa en samlad syn.

Släppa fram

I paketet, där även flera delar av det Västsvenska paketet ingår, är sju förbigångsspår på sträckan mellan Herrljunga och Töreboda det som mest kommer att direkt beröra Skaraborg. Sidospåren ska vara cirka en kilometer långa och är till för att gods- eller lokaltåg kan köra åt sidan och släppa fram snabbare tåg.

– Men det är inte helt klart var de kommer att placeras, säger Leif Walterum.

Förbigångsspåren kostnadsberäknas, i dagens prisläge, till cirka 100 miljoner per styck. Hela paket kommer att ligger på cirka 15 miljarder och då ingår ett dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg. Det finns olika alternativ på hur det ska lösas men delar kommer att gå i ny sträckning.

Walterum ser frågan som nationell i och med att stambanan är en de viktigaste förbindelserna med Göteborgs hamn. Behovet ökar hela tiden. 1980 trafikerades sträckan Alingsås-Göteborg av 62 persontåg och 30-40 godståg per dygn. 2012 hade trafiken ökat till 171 persontåg och 50 godståg per dygn.

  • Alf Ehn