10 apr 2014 15:31

07 jan 2015 12:10

Skas kritiseras för brister

Skaraborgs sjukhus får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att behandlingen av en kvinna med bröstcancer fördröjdes.

Kvinnan opererade en cancertumör och en bit av det högra bröstet avlägsnades. När strålningsbehandlingen skulle påbörjas var läkarna tveksamma om tumören var opererad så att cancern inte skulle spridas. Läkaren som gjort operationen försäkrade att allt var i ordning.

Två månader senare gjorde en operation för att ta bort vävnad som försvårade läkningen. Analyser visade att det fanns cancerceller i den avlägsnade vävnaden. Drygt tre månader efter den första operationen genomfördes en tredje operation då hela bröstet avlägsnades.

I sin anmälan till Ivo ifrågasatte kvinnan om röntgen och operation genomfördes enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Kvinnan undrade även varför den andra operationen inte genomfördes tidigare och varför hon fick genomgå tre operationer i stället för två.

Ivo menar att fördröjningen av den andra operationen orsakade kvinnan både fysisk och psykiskt lidande. Kvinnan fick inte heller den sakkunniga och omsorgsfulla vård som hon har rätt till. Ivo saknar även en utredning från Skas för att hindra att liknande saker inträffar och ger sjukhuset kritik för brister i sin skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Kvinnan opererade en cancertumör och en bit av det högra bröstet avlägsnades. När strålningsbehandlingen skulle påbörjas var läkarna tveksamma om tumören var opererad så att cancern inte skulle spridas. Läkaren som gjort operationen försäkrade att allt var i ordning.

Två månader senare gjorde en operation för att ta bort vävnad som försvårade läkningen. Analyser visade att det fanns cancerceller i den avlägsnade vävnaden. Drygt tre månader efter den första operationen genomfördes en tredje operation då hela bröstet avlägsnades.

I sin anmälan till Ivo ifrågasatte kvinnan om röntgen och operation genomfördes enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Kvinnan undrade även varför den andra operationen inte genomfördes tidigare och varför hon fick genomgå tre operationer i stället för två.

Ivo menar att fördröjningen av den andra operationen orsakade kvinnan både fysisk och psykiskt lidande. Kvinnan fick inte heller den sakkunniga och omsorgsfulla vård som hon har rätt till. Ivo saknar även en utredning från Skas för att hindra att liknande saker inträffar och ger sjukhuset kritik för brister i sin skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

  • Alf Ehn