27 mar 2014 16:48

07 jan 2015 11:56

Ökade kostnader för Skas

Kostnaderna för bemanningsföretag ökar hos Skaraborgs sjukhus.

Under de två första månaderna 2013 var kostnaden för inhyrd personal, läkare och sjuksköterskor, två miljoner. I år har det kostat fem miljoner under januari och februari. Frågan diskuterades under torsdagens styrelsemöte.

– En viss del har vi kompenserats för via kökortningspengar. Vi kommer att ta upp det här, men samtidigt måste vi klara patientsäkerheten, säger ordföranden Susanne Larsson (S).

Ekonomiskt ligger Skas i fas med budgeten. Sjukhusen klarade tillgängligheten, både för besök och behandlingar, under de två första månaderna.

– Vi har klarat oss undan influensa och vinterkräksjuka på ett helt annat sätt än under förra året. Därmed har vi inte byggt upp köer på samma sätt.

Styrelsen fick information om att tio undersköterskor kommer att anställas på ett strukturerat introduktionsprogram.

Styrelsen beslutade ställa sig bakom ett förslag att två team skapas för neuropsykiatriska utredningar, behandlingar och uppföljningar för barn och ungdomar och begär tilläggsfinansiering med upp till sju miljoner kronor från hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg.

Under de två första månaderna 2013 var kostnaden för inhyrd personal, läkare och sjuksköterskor, två miljoner. I år har det kostat fem miljoner under januari och februari. Frågan diskuterades under torsdagens styrelsemöte.

– En viss del har vi kompenserats för via kökortningspengar. Vi kommer att ta upp det här, men samtidigt måste vi klara patientsäkerheten, säger ordföranden Susanne Larsson (S).

Ekonomiskt ligger Skas i fas med budgeten. Sjukhusen klarade tillgängligheten, både för besök och behandlingar, under de två första månaderna.

– Vi har klarat oss undan influensa och vinterkräksjuka på ett helt annat sätt än under förra året. Därmed har vi inte byggt upp köer på samma sätt.

Styrelsen fick information om att tio undersköterskor kommer att anställas på ett strukturerat introduktionsprogram.

Styrelsen beslutade ställa sig bakom ett förslag att två team skapas för neuropsykiatriska utredningar, behandlingar och uppföljningar för barn och ungdomar och begär tilläggsfinansiering med upp till sju miljoner kronor från hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg.

  • Alf Ehn