25 mar 2014 13:20

07 jan 2015 11:56

Sjukskrivningar fortsätter öka

Sjukpenningtalet, antal nettodagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus de med hel sjuk- eller aktivitetsersättning, stiger i Skaraborg. I februari var talet 10,6 dagar, vilket var en ökning med 0,8 dagar jämfört med samma månad förra året.

Tidaholm (13,8), Gullspång (12,7), Skara (12,7), Götene (12,3) och Töreboda (12,3) hade de högsta siffrorna i Skaraborg. Kvinnorna ligger högre än männen och för Tidaholms kvinnor var talet 18,9. Kvinnor har ett sjukpenningtal på 14 och männen ligger på 7,3 dagar.

Sjukpenningtalet, antal nettodagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus de med hel sjuk- eller aktivitetsersättning, stiger i Skaraborg. I februari var talet 10,6 dagar, vilket var en ökning med 0,8 dagar jämfört med samma månad förra året.

Tidaholm (13,8), Gullspång (12,7), Skara (12,7), Götene (12,3) och Töreboda (12,3) hade de högsta siffrorna i Skaraborg. Kvinnorna ligger högre än männen och för Tidaholms kvinnor var talet 18,9. Kvinnor har ett sjukpenningtal på 14 och männen ligger på 7,3 dagar.