20 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Den politiska organisationen kommande mandatperiod är klar

Två hälso- och sjukvårdsnämnder i Skaraborg blir en nästa mandatperiod.

Antalet hälso- och sjukvårdsnämnder, som fördelar de medel som regionfullmäktige anslår till bland annat sjukvård, har diskuterats flitigt den senaste tiden då organisationen för nästa mandatperiod arbetats fram.

Till slut kom gruppen, där samliga partier utom Vänstern, som utrett frågan fram till att det ska vara fem, i stället för de tolv som det är i dagsläget. För Skaraborgs del innebär det att två nämnder kommer att slås ihop till en. Nämnden kommer att ha 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Socialdemokraterna ville inte ändra, utan vänta tills utredningen om den politiska organisationen som ska göras av Göteborgs universitet är klar.

– Partierna kommer att lägga protokollsanteckningar om det de inte är nöjda med i förslaget. Det kommer inte att bli några voteringar på regionstyrelsen, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

HSU skrotas

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, HSU, skrotas och kommer att ersättas av en hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS. Den blir mer underställd regionfullmäktige och ska samordna de fem hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete och ansvara för vissa regiongemensamma beställningar.

– Det blir 20 fler politiker, men det blir i stort sett samma uppgifter som tidigare. Jag tycker det blir en överrock på sjukvårdsnämnderna, säger Jonas Andersson (FP).

Antalet patientnämnder blir fem, mot nuvarande fyra. En täcker Skaraborg som tidigare men byter namn till östra patientnämnden från patientnämnden Mariestad.

Förslaget spikas av regionstyrelsen på tisdag.

Antalet hälso- och sjukvårdsnämnder, som fördelar de medel som regionfullmäktige anslår till bland annat sjukvård, har diskuterats flitigt den senaste tiden då organisationen för nästa mandatperiod arbetats fram.

Till slut kom gruppen, där samliga partier utom Vänstern, som utrett frågan fram till att det ska vara fem, i stället för de tolv som det är i dagsläget. För Skaraborgs del innebär det att två nämnder kommer att slås ihop till en. Nämnden kommer att ha 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Socialdemokraterna ville inte ändra, utan vänta tills utredningen om den politiska organisationen som ska göras av Göteborgs universitet är klar.

– Partierna kommer att lägga protokollsanteckningar om det de inte är nöjda med i förslaget. Det kommer inte att bli några voteringar på regionstyrelsen, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

HSU skrotas

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, HSU, skrotas och kommer att ersättas av en hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS. Den blir mer underställd regionfullmäktige och ska samordna de fem hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete och ansvara för vissa regiongemensamma beställningar.

– Det blir 20 fler politiker, men det blir i stort sett samma uppgifter som tidigare. Jag tycker det blir en överrock på sjukvårdsnämnderna, säger Jonas Andersson (FP).

Antalet patientnämnder blir fem, mot nuvarande fyra. En täcker Skaraborg som tidigare men byter namn till östra patientnämnden från patientnämnden Mariestad.

Förslaget spikas av regionstyrelsen på tisdag.

  • Alf Ehn