19 mar 2014 06:00

23 jan 2015 14:20

"Det en svår situation när en familj mister ett barn"

Processchefen Gerald Wallstersson betonar att det finns rutiner att ta till vid tragiska händelser.
– Samtidigt är det en svår situation när en familj mister ett barn.

Gerald Wallstersson, processchef vid kvinnokliniken på Skas, säger att det finns rutiner vid tragiska händelser men att varje händelse är unik och att det inte finns några mönster.

– Det är en traumatisk händelse och det blir kaos och det är svårt att ta till sig allt som hänt. Då är frågan hur vi ska koordinera insatserna.

Han kan inte kommentera några enskilda fall och betonar att det är olyckligt när föräldrar känner att de inte får hjälp.

– Vi har noggranna rutiner och en checklista. När det inträffar något tragiskt avdelar vi extra personal. Det finns personal som hanterar det medicinska och kring stora delar av allt annat stöd är kuratorerna spindeln i nätet, men det beror på vilken hjälp föräldrarna vill ha.

Wallstersson skulle gärna se att det finns speciella rum för de som drabbats.

– 2016, när vi flyttar in i helt nya lokaler, får vi helt andra möjligheter.

Gerald Wallstersson, processchef vid kvinnokliniken på Skas, säger att det finns rutiner vid tragiska händelser men att varje händelse är unik och att det inte finns några mönster.

– Det är en traumatisk händelse och det blir kaos och det är svårt att ta till sig allt som hänt. Då är frågan hur vi ska koordinera insatserna.

Han kan inte kommentera några enskilda fall och betonar att det är olyckligt när föräldrar känner att de inte får hjälp.

– Vi har noggranna rutiner och en checklista. När det inträffar något tragiskt avdelar vi extra personal. Det finns personal som hanterar det medicinska och kring stora delar av allt annat stöd är kuratorerna spindeln i nätet, men det beror på vilken hjälp föräldrarna vill ha.

Wallstersson skulle gärna se att det finns speciella rum för de som drabbats.

– 2016, när vi flyttar in i helt nya lokaler, får vi helt andra möjligheter.

  • Alf Ehn