05 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Scan flyttar grisslakten till Kristianstad

Scan lägger ned sin grisslakt i Skara vilket öppnar för ökad produktion vid Skövde slakteri.

I dagsläget tar Skövde slakteri in cirka 270 000 grisar per år. I och med Scans omstrukturering får Skövde ett legoslaktavtal vilket innebär att ytterligare 60 000 grisar kommer att slaktas.

– Vi kommer att få rekrytera ytterligare personal, men hur många vet vi inte just nu. Allt är så nytt, säger vd:n Ove Konradsson och tillägger:

– Vi ska sätta oss ned och prata detaljer så snart som möjligt, men sannolikt kommer vi att plocka in personal från Skara. Där finns det många som är skickliga på sitt yrke.

Nedmontering

Konradsson ser Scans beslut som en nedmontering av livsmedelsindustrin i Skaraborg.

– Men jag har stor respekt för Scans beslut. Den svenska regeringen och kommunerna har inte stöttat den svenska näringen. Om de jobbat för den hade det inte blivit så här.

Vilken ändring behövs?

– Om regering och kommuner ställde lika höga krav på köttet som importeras som de gör på det som produceras i Sverige, skulle det se annorlunda ut. Det är inte lätt att konkurrera med länder som Rumänien, Tyskland och Bulgarien, som har helt andra krav på producenterna än vad vi har.

Kristianstad

Det mesta av den tidigare grisslakten i Skara kommer att flyttas till Kristianstad, där det krävs betydligt mindre än i Skövde för att klara kapaciteten. Styckning av gris samt styckning av nöt försvinner från Skara. I dag arbetar cirka 430 vid anläggningen i Skara. 2015, då strukturförändringen är klar, ska 280 vara kvar. Av de 150 tjänster som försvinner är tio tjänstemän.

Scan hoppas att på sikt spara sex miljoner euro/år på åtgärderna. Efter omstruktureringen finns det produktion i Kristianstad, Linköping, Halmstad och Skara (färsprodukter).

I dagsläget tar Skövde slakteri in cirka 270 000 grisar per år. I och med Scans omstrukturering får Skövde ett legoslaktavtal vilket innebär att ytterligare 60 000 grisar kommer att slaktas.

– Vi kommer att få rekrytera ytterligare personal, men hur många vet vi inte just nu. Allt är så nytt, säger vd:n Ove Konradsson och tillägger:

– Vi ska sätta oss ned och prata detaljer så snart som möjligt, men sannolikt kommer vi att plocka in personal från Skara. Där finns det många som är skickliga på sitt yrke.

Nedmontering

Konradsson ser Scans beslut som en nedmontering av livsmedelsindustrin i Skaraborg.

– Men jag har stor respekt för Scans beslut. Den svenska regeringen och kommunerna har inte stöttat den svenska näringen. Om de jobbat för den hade det inte blivit så här.

Vilken ändring behövs?

– Om regering och kommuner ställde lika höga krav på köttet som importeras som de gör på det som produceras i Sverige, skulle det se annorlunda ut. Det är inte lätt att konkurrera med länder som Rumänien, Tyskland och Bulgarien, som har helt andra krav på producenterna än vad vi har.

Kristianstad

Det mesta av den tidigare grisslakten i Skara kommer att flyttas till Kristianstad, där det krävs betydligt mindre än i Skövde för att klara kapaciteten. Styckning av gris samt styckning av nöt försvinner från Skara. I dag arbetar cirka 430 vid anläggningen i Skara. 2015, då strukturförändringen är klar, ska 280 vara kvar. Av de 150 tjänster som försvinner är tio tjänstemän.

Scan hoppas att på sikt spara sex miljoner euro/år på åtgärderna. Efter omstruktureringen finns det produktion i Kristianstad, Linköping, Halmstad och Skara (färsprodukter).

  • Alf Ehn