04 mar 2014 13:44

07 jan 2015 11:55

Nöjda patienter i primärvården

Enligt en mätning som gjordes i höstas är de allra flesta av patienterna nöjda med bemötandet vid sin vårdcentral.

Indikatorn bemötande fick värdet 89, av 100 möjliga, då det handlade om läkarbesök. När det handlade om besök hos sjuksköterska var omdömet ännu högre (94).

Svaren i enkäten delas in i åtta indikatorer och måtten som patienterna avgav mäts på en skala från 0 till 100. Ju högre värde, desto mer nöjd var patienten. 39 000 enkäter för läkarbesök och 20 000 för besök hos sjuksköterskor skickades ut.

Enligt ett pressmeddelande har flera av de åtta värdena förbättrats jämfört med 2012. Besöken hos sjuksköterskor får i samtliga fall högre värden. Jämfört med hela riket är regionens resultat likadana eller något lägre.

– Enkäten ger ett viktigt underlag i vårt förbättringsarbete. Det syns att verksamheterna jobbar med frågorna och att det ger resultat, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Indikatorn bemötande fick värdet 89, av 100 möjliga, då det handlade om läkarbesök. När det handlade om besök hos sjuksköterska var omdömet ännu högre (94).

Svaren i enkäten delas in i åtta indikatorer och måtten som patienterna avgav mäts på en skala från 0 till 100. Ju högre värde, desto mer nöjd var patienten. 39 000 enkäter för läkarbesök och 20 000 för besök hos sjuksköterskor skickades ut.

Enligt ett pressmeddelande har flera av de åtta värdena förbättrats jämfört med 2012. Besöken hos sjuksköterskor får i samtliga fall högre värden. Jämfört med hela riket är regionens resultat likadana eller något lägre.

– Enkäten ger ett viktigt underlag i vårt förbättringsarbete. Det syns att verksamheterna jobbar med frågorna och att det ger resultat, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.