26 feb 2014 19:00

23 jan 2015 14:32

Läkarna ropar efter förändring

Många utav läkarna i Skaraborg är gravt oroliga för de senaste årens utveckling inom primärvården. Nu har man enats i ett upprop som man hoppas ska väcka reaktioner och handling bland de folkvalda.

SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, i Skaraborg har under två års tid arbetat fram ett upprop för att belysa situationen inom primärvården i Skaraborg. Totalt har 127 specialister och ST-läkare valt att ställa sig bakom skrivningen.

– Vi känner ett starkt förtroende från våra kollegor. Läkare från hela Skaraborg, såväl inom den privata som den allmänna sektorn har valt att skriva på. Det speglar situationen väl, säger föreningens ordförande Anneli Vinensjö.

Har inte en chans

Kritiken i uppropet handlar främst om kraftigt minskade resurser samtidigt som man pekar på problematiken kring att mer av arbetstiden upptas av administrativt arbete. I uppropet framgår det att primärvårdens ekonomiska resurser minskat med två till tre procent de senaste fem åren.

– Alldeles för mycket tid upptas till ekonomi och registrering. Det läggs fokus på att vi ska bli ekonomiskt bärande i stället för att vi lägger fokus på våra patienter, säger Karin Starzmann, läkare på Tidans Vårdcentral.

Den stora boven i dramat är alla ense om, nämligen vårdvalet med dess ekonomiska ersättningsmodell som instiftades 2009. Detta har enligt föreningen bidragit till stora ojämlikheter inom vård och då i synnerhet mellan storstadsregionerna och landsbygden.

– I och med att arbetsbelastningen inom sjukvården i Skaraborg är så hög samtidigt som det satsas i andra regioner så bidrar det till att det blir svårt att rekrytera läkare hit. Just nu känner vi att vi inte har en chans, förklarar Margareta Hellgren från Hentorps Vårdcentral.

Dialog med politiker

Innehållet och synpunkterna i uppropet har de genom samtal delat med sig av till politiker i östra och västra sjukvårdsnämnden i Skaraborg.

– Dialogen med politikerna har medfört att vi förstår varandra bättre. Hittills är vi nöjda med responsen men det räcker inte till för att ändra situationen, säger Björn Landström från Tidans Vårdcentral.

– Vi hoppas att våra politiker i Skaraborg tar vårt budskap vidare till politikerna på regionnivå som faktiskt kan förändra systemet, avslutar Margareta Hellgren.

SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, i Skaraborg har under två års tid arbetat fram ett upprop för att belysa situationen inom primärvården i Skaraborg. Totalt har 127 specialister och ST-läkare valt att ställa sig bakom skrivningen.

– Vi känner ett starkt förtroende från våra kollegor. Läkare från hela Skaraborg, såväl inom den privata som den allmänna sektorn har valt att skriva på. Det speglar situationen väl, säger föreningens ordförande Anneli Vinensjö.

Har inte en chans

Kritiken i uppropet handlar främst om kraftigt minskade resurser samtidigt som man pekar på problematiken kring att mer av arbetstiden upptas av administrativt arbete. I uppropet framgår det att primärvårdens ekonomiska resurser minskat med två till tre procent de senaste fem åren.

– Alldeles för mycket tid upptas till ekonomi och registrering. Det läggs fokus på att vi ska bli ekonomiskt bärande i stället för att vi lägger fokus på våra patienter, säger Karin Starzmann, läkare på Tidans Vårdcentral.

Den stora boven i dramat är alla ense om, nämligen vårdvalet med dess ekonomiska ersättningsmodell som instiftades 2009. Detta har enligt föreningen bidragit till stora ojämlikheter inom vård och då i synnerhet mellan storstadsregionerna och landsbygden.

– I och med att arbetsbelastningen inom sjukvården i Skaraborg är så hög samtidigt som det satsas i andra regioner så bidrar det till att det blir svårt att rekrytera läkare hit. Just nu känner vi att vi inte har en chans, förklarar Margareta Hellgren från Hentorps Vårdcentral.

Dialog med politiker

Innehållet och synpunkterna i uppropet har de genom samtal delat med sig av till politiker i östra och västra sjukvårdsnämnden i Skaraborg.

– Dialogen med politikerna har medfört att vi förstår varandra bättre. Hittills är vi nöjda med responsen men det räcker inte till för att ändra situationen, säger Björn Landström från Tidans Vårdcentral.

– Vi hoppas att våra politiker i Skaraborg tar vårt budskap vidare till politikerna på regionnivå som faktiskt kan förändra systemet, avslutar Margareta Hellgren.