25 feb 2014 06:00

23 jan 2015 14:32

"Många i nämnderna uppfattar att deras uppdrag är otydligt"

Regionledningen tar kritiken mot styrmodellen i Västra Götaland på stort allvar.

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) har liksom sina politikerkollegor tagit del av revisionsrapporten angående styrningen av resurserna, enligt modellen med beställare och utförare som praktiserats i Västra Götaland sedan bildandet 1999.

Andersson betonar att slutsatserna kommer att beaktas, inte minst i den utvärdering som ska göras av Göteborgs universitet under nästa mandatperiod. I rapporten framkommer bland annat att 83 procent av utförarna ansåg att modellen spelat ut sin roll. 38 procent på ägarsidan och 29 procent av beställarna var av samma åsikt. Han trodde att det skulle vara fler som var nöjda med systemet.

– Många som sitter i nämnderna, utom presidierna, uppfattar att deras uppdrag är otydligt. Det är inte bra om det sitter många politiker och känner att de inte gör nytta, säger Gert-Inge Andersson.

Samtidigt pågår en översyn av den politiska organisationen för åren 2015-2018. Om dagens tolv hälso- och sjukvårdsnämnder ska minskas till antalet är en viktig fråga. Gert-Inge vill inte föregå något, men konstaterar att mycket i dagens system utgår från hur det såg ut innan regionbildningen.

– Vi är en region, men indelningen befäster de tidigare områdena. Vi kanske inte gör något, men det kan lika gärna bli ganska stora förändringar.

Vill banta rejält

Moderaterna vill banta antalet nämnder rejält.

– Det borde räcka med fyra. Vi har ju fyra sjukhusgrupper och det skulle vara logiskt att göra fyra beställningar, säger gruppledaren Johnny Magnusson.

Det finns inga risker för demokratin med så få nämnder?

– Är många politiker bra demokrati? Jag är inte säker på att det är så.

Magnussons parti har även föreslagit ett helt nytt sätt att beställa vård, som skulle utgå från diagnosgrupper, men det fick svalt gehör från de övriga partierna.

– Att styra pengar till sjukvården är svårt. Det blir som det blir, folk söker sig till akuten i Skövde oavsett hur beställningen ser ut. Man kunde lika gärna dela ut pengarna på gamla data.

I Skåne är utförarstyrelserna borta och det handlar om fyraåriga centrala överenskommelser.

– Men de har ändå stora problem med köer och annat. Sedan kan man slå fast att cenraliserar man för mycket och det blir fel, blir det riktigt stora fel.

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) har liksom sina politikerkollegor tagit del av revisionsrapporten angående styrningen av resurserna, enligt modellen med beställare och utförare som praktiserats i Västra Götaland sedan bildandet 1999.

Andersson betonar att slutsatserna kommer att beaktas, inte minst i den utvärdering som ska göras av Göteborgs universitet under nästa mandatperiod. I rapporten framkommer bland annat att 83 procent av utförarna ansåg att modellen spelat ut sin roll. 38 procent på ägarsidan och 29 procent av beställarna var av samma åsikt. Han trodde att det skulle vara fler som var nöjda med systemet.

– Många som sitter i nämnderna, utom presidierna, uppfattar att deras uppdrag är otydligt. Det är inte bra om det sitter många politiker och känner att de inte gör nytta, säger Gert-Inge Andersson.

Samtidigt pågår en översyn av den politiska organisationen för åren 2015-2018. Om dagens tolv hälso- och sjukvårdsnämnder ska minskas till antalet är en viktig fråga. Gert-Inge vill inte föregå något, men konstaterar att mycket i dagens system utgår från hur det såg ut innan regionbildningen.

– Vi är en region, men indelningen befäster de tidigare områdena. Vi kanske inte gör något, men det kan lika gärna bli ganska stora förändringar.

Vill banta rejält

Moderaterna vill banta antalet nämnder rejält.

– Det borde räcka med fyra. Vi har ju fyra sjukhusgrupper och det skulle vara logiskt att göra fyra beställningar, säger gruppledaren Johnny Magnusson.

Det finns inga risker för demokratin med så få nämnder?

– Är många politiker bra demokrati? Jag är inte säker på att det är så.

Magnussons parti har även föreslagit ett helt nytt sätt att beställa vård, som skulle utgå från diagnosgrupper, men det fick svalt gehör från de övriga partierna.

– Att styra pengar till sjukvården är svårt. Det blir som det blir, folk söker sig till akuten i Skövde oavsett hur beställningen ser ut. Man kunde lika gärna dela ut pengarna på gamla data.

I Skåne är utförarstyrelserna borta och det handlar om fyraåriga centrala överenskommelser.

– Men de har ändå stora problem med köer och annat. Sedan kan man slå fast att cenraliserar man för mycket och det blir fel, blir det riktigt stora fel.

  • Alf Ehn