20 feb 2014 19:38

07 jan 2015 11:55

Influensafall på Skas Skövde dagligen

Influensasäsongen kan vara på väg.
– Den verkar börja röra på sig, funderar smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Förra veckan kom rapporter om tre dödsfall i svininfluensa i landet.

Smittskyddsläkare Peter Nolskog, Skaraborgs sjukhus, betonar att influensan som figurerar just nu är en mildare variant av den svininfluensan som förekom 2009. Dessutom har svenskarnas immunförsvar stärkts de senaste åren.

– Samtidigt avlider några tusen extra varje influensasäsong; de flesta i hjärtsvikt eller lunginflammation. Det är oftast individer som är sjuka sedan tidigare.

De allra flesta som blir influensasjuka stannar hemma och har, om det behövs, kontakt med sin vårdcentral. De senaste dagarna har dock fler fall dykt upp på Skas.

– Varje dag är det två-tre fall med influensadiagnos på infektionsavdelningen. Jag har ingen exakt statistik men känslan säger att influensan börjar breda ut sig. Från Göteborg har det kommit rapporter om hög sjuklighet hos både barn och personal på några förskolor. Ingen förskola i Skaraborg har ännu rapporterat om något liknande, säger Peter Nolskog.

Rutinåtgärd

Vinterkräksjukan gjorde att några salar på en Skas-avdelning stängdes i veckan, för att öppnas dagen därpå.

– Något fall dök upp och då isolerades några salar i förebyggande syfte. Vinterkräksjukan förekommer alltid ute i samhället och vi jobbar hårt för att inte få in den på sjukhuset. Här finns ju människor som redan är sjuka; får gamla eller någon som har en allvarlig sjukdom kan det gå illa. Därför är rutinerna skärpta.

Handhygien

Handhygienen är viktig för den som inte vill bli sjuk.

– Det går inte att skydda sig till 100 procent, men att använda tvål och vatten när man exempelvis varit ute på staden och innan man ska laga mat är ett bra skydd.

Handsprit då?

– För vardagligt bruk är det överdrivet med handsprit, men om man har någon influensasjuk i hemmet så kan det göra nytta.

Förra veckan kom rapporter om tre dödsfall i svininfluensa i landet.

Smittskyddsläkare Peter Nolskog, Skaraborgs sjukhus, betonar att influensan som figurerar just nu är en mildare variant av den svininfluensan som förekom 2009. Dessutom har svenskarnas immunförsvar stärkts de senaste åren.

– Samtidigt avlider några tusen extra varje influensasäsong; de flesta i hjärtsvikt eller lunginflammation. Det är oftast individer som är sjuka sedan tidigare.

De allra flesta som blir influensasjuka stannar hemma och har, om det behövs, kontakt med sin vårdcentral. De senaste dagarna har dock fler fall dykt upp på Skas.

– Varje dag är det två-tre fall med influensadiagnos på infektionsavdelningen. Jag har ingen exakt statistik men känslan säger att influensan börjar breda ut sig. Från Göteborg har det kommit rapporter om hög sjuklighet hos både barn och personal på några förskolor. Ingen förskola i Skaraborg har ännu rapporterat om något liknande, säger Peter Nolskog.

Rutinåtgärd

Vinterkräksjukan gjorde att några salar på en Skas-avdelning stängdes i veckan, för att öppnas dagen därpå.

– Något fall dök upp och då isolerades några salar i förebyggande syfte. Vinterkräksjukan förekommer alltid ute i samhället och vi jobbar hårt för att inte få in den på sjukhuset. Här finns ju människor som redan är sjuka; får gamla eller någon som har en allvarlig sjukdom kan det gå illa. Därför är rutinerna skärpta.

Handhygien

Handhygienen är viktig för den som inte vill bli sjuk.

– Det går inte att skydda sig till 100 procent, men att använda tvål och vatten när man exempelvis varit ute på staden och innan man ska laga mat är ett bra skydd.

Handsprit då?

– För vardagligt bruk är det överdrivet med handsprit, men om man har någon influensasjuk i hemmet så kan det göra nytta.

  • Alf Ehn