20 feb 2014 12:29

07 jan 2015 12:09

Regionen utreder vilka projekt som ska breddinföras

Regionen fördelar statliga pengar i olika projekt.
– Vi jobbar med att se vilka bitar vi ska breddinföra, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Under onsdagen togs beslut i hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU, om hur flera statliga stimulanspengar, främst inom rehabiliteringssidan, ska fördelas regionalt under 2014. En del benämns rehabiliteringsgarantin och har delats ut sedan 2008. I år finns 750 miljoner i potten och 121 av dem beräknas hamna i Västra Götaland.

Satsningen på främst rehabilitering där flera olika professioner tillsammans planerar och samordnar insatserna fortsätter. Frågan är bara vad satsningen ger?

– Det pågår en nationell utvärdering, vi avvaktar vad den ger. Vi ligger i topp med olika behandlingar, men patienterna klarar inte att återgå till arbete: i dag finns det inget svar på hur effektiv rehabiliteringen är. Det viktigaste är att sjukvården inte kan stå ensam, alla måste jobba med det här, säger Ann Söderström.

Regionen jobbar just nu med att se vilka av projekten som ska breddinföras och bekostas av regionen.

Söderström betonar att projektet med att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivningsprocessen varit bra.

– Systemet har förenklats, vilket varit värdefullt.

Insatserna behövs. Från att sjukfrånvaron minskade i de flesta av landstingen mellan 2006 och 2011 så har sjukskrivningstalet ökat med 15 procent i Västra Götaland.

– Det är alarmerande för de patienter och medborgare som drabbats, säger Helen Eliasson (S), ordförande i HSU.

Under onsdagen togs beslut i hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU, om hur flera statliga stimulanspengar, främst inom rehabiliteringssidan, ska fördelas regionalt under 2014. En del benämns rehabiliteringsgarantin och har delats ut sedan 2008. I år finns 750 miljoner i potten och 121 av dem beräknas hamna i Västra Götaland.

Satsningen på främst rehabilitering där flera olika professioner tillsammans planerar och samordnar insatserna fortsätter. Frågan är bara vad satsningen ger?

– Det pågår en nationell utvärdering, vi avvaktar vad den ger. Vi ligger i topp med olika behandlingar, men patienterna klarar inte att återgå till arbete: i dag finns det inget svar på hur effektiv rehabiliteringen är. Det viktigaste är att sjukvården inte kan stå ensam, alla måste jobba med det här, säger Ann Söderström.

Regionen jobbar just nu med att se vilka av projekten som ska breddinföras och bekostas av regionen.

Söderström betonar att projektet med att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivningsprocessen varit bra.

– Systemet har förenklats, vilket varit värdefullt.

Insatserna behövs. Från att sjukfrånvaron minskade i de flesta av landstingen mellan 2006 och 2011 så har sjukskrivningstalet ökat med 15 procent i Västra Götaland.

– Det är alarmerande för de patienter och medborgare som drabbats, säger Helen Eliasson (S), ordförande i HSU.

  • Alf Ehn