20 feb 2014 12:28

07 jan 2015 11:55

Ingen Ivo-kritik mot sjukhuset

En kvinna från Skaraborg tappade två liter blod då hon tog medlet Cytotec, som används vid aborter i hemmet, och anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo ger dock inte Skaraborgs sjukhus någon kritik utan menar att patienten handlagts enligt gällande riktlinjer.

Kvinnan fick medlet då hon råkade ut för en så kallad ”missed abortion”. Hon gjorde behandlingen i hemmet, fick rikliga blödningar, blodtrycksfall och svimmade två gånger. Hon fördes med ambulans till sjukhuset

Kvinnan anmälde Skas då hon menade att rutinen att skicka hem kvinnor för att själva utföra behandlingen är riskabel och bör ändras.

En kvinna från Skaraborg tappade två liter blod då hon tog medlet Cytotec, som används vid aborter i hemmet, och anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo ger dock inte Skaraborgs sjukhus någon kritik utan menar att patienten handlagts enligt gällande riktlinjer.

Kvinnan fick medlet då hon råkade ut för en så kallad ”missed abortion”. Hon gjorde behandlingen i hemmet, fick rikliga blödningar, blodtrycksfall och svimmade två gånger. Hon fördes med ambulans till sjukhuset

Kvinnan anmälde Skas då hon menade att rutinen att skicka hem kvinnor för att själva utföra behandlingen är riskabel och bör ändras.