11 feb 2014 17:48

07 jan 2015 11:55

Regionen inför vårdval inom rehabilitering

Regionfullmäktige beslutade under tisdagen att införa ett särskilt vårdval inom rehabilitering. Det innebär att de vårdgivare som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor starta rehabiliteringsenheter.

Patienterna kommer därmed kunna välja fritt vilken rehab-enhet de vill gå till.

Rehabenheterna som ingår i Vårdval Rehab ska erbjuda sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå, det vill säga de åtgärder som inte kräver insatser från sjukhusen.

Vårdvalet ska starta den 1 september 2014.

Regionfullmäktige beslutade under tisdagen att införa ett särskilt vårdval inom rehabilitering. Det innebär att de vårdgivare som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor starta rehabiliteringsenheter.

Patienterna kommer därmed kunna välja fritt vilken rehab-enhet de vill gå till.

Rehabenheterna som ingår i Vårdval Rehab ska erbjuda sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå, det vill säga de åtgärder som inte kräver insatser från sjukhusen.

Vårdvalet ska starta den 1 september 2014.