05 feb 2014 16:53

07 jan 2015 12:08

"Vissa faktorer kan vi inte påverka"

Positivt resultat för regionen om pensionsskulden räknas bort

Västra Götaland redovisar ett positivt resultat på 566 miljoner kronor för 2013.
– Sedan finns det faktorer vi inte kan påverka, betonar regionrådet Alex Bergström (S).

Faktorerna Bergström nämner är de 528 återbetalda miljonerna från försäkringsbolaget AFA samt att regionens pensionsskuld ökar med 1,395 miljarder kronor. Räknas de in så blir det ett underskott på 301 miljoner, men den ökade pensionsskulden påverkar inte resultatet.

I stället räknar Bergström och regionledningen på det de kan påverka.

– Resultatet visar att vi har en god ekonomi och kan förbättra förutsättningarna för sjukvården och kollektivtrafiken.

Västtrafik gjorde ett minus på 31,8 miljoner. Bergström betonar att intäkterna sjönk som en sten när sms-systemet för betalningarna ändrades, men att det börjar återhämtas.

Sjukhusen gjorde ett totalt minus på 373,8 miljoner mot budgeterade minus 14. Skaraborgs sjukhus (24,4), Alingsås (3,4) och Angereds närsjukhus (1,5) var de enda som redovisade ett positivt resultat. Södra Älvsborgs sjukhus hade ett underskott på 200,9 miljoner kronor.

Konsultarvodena för samtliga verksamheter sjönk till 474 miljoner, från 558 året innan. Målet låg på 448 miljoner.

Mer- och övertid

Kostnaderna för mertid och övertid inom vården ökade med 11,9 procent, från 501,6 till 561,5 miljoner. Siffran för Skaraborgs sjukhus hamnade 2013 på 58,7 miljoner kronor vilket var en ökning med 9,1 procent. Kökortningsåtgärder, effekter av influensaperioden och anställningsstoppet var några orsaker.

– Ändå är ökningen inte acceptabel. Man kan fundera om man inte ska ha högre bemanning i stället för att låta personalen jobba övertid, men vi måste ha en utökad dialog.

Övertiden och mertiden inom Närhälsan ökade med 3,5 procent och inom folktandvården handlade det om en ökning med 1,5 procent.

Regionstyrelsen fick information om resultet i tisdags och ska ta beslut i frågan den 18 februari.

Kritisk

Oppositionen menar att regionledningen (S, MP och V) håller inne med resurser till sjukvården.

– Granskningen av väntetiderna på akutmottagningarna, cancersjukvården och vårdköerna ger en dyster bild av sjukvården i Västra Götaland, säger Johnny Magnusson, gruppledare för Moderaterna i ett pressmeddelande.

Faktorerna Bergström nämner är de 528 återbetalda miljonerna från försäkringsbolaget AFA samt att regionens pensionsskuld ökar med 1,395 miljarder kronor. Räknas de in så blir det ett underskott på 301 miljoner, men den ökade pensionsskulden påverkar inte resultatet.

I stället räknar Bergström och regionledningen på det de kan påverka.

– Resultatet visar att vi har en god ekonomi och kan förbättra förutsättningarna för sjukvården och kollektivtrafiken.

Västtrafik gjorde ett minus på 31,8 miljoner. Bergström betonar att intäkterna sjönk som en sten när sms-systemet för betalningarna ändrades, men att det börjar återhämtas.

Sjukhusen gjorde ett totalt minus på 373,8 miljoner mot budgeterade minus 14. Skaraborgs sjukhus (24,4), Alingsås (3,4) och Angereds närsjukhus (1,5) var de enda som redovisade ett positivt resultat. Södra Älvsborgs sjukhus hade ett underskott på 200,9 miljoner kronor.

Konsultarvodena för samtliga verksamheter sjönk till 474 miljoner, från 558 året innan. Målet låg på 448 miljoner.

Mer- och övertid

Kostnaderna för mertid och övertid inom vården ökade med 11,9 procent, från 501,6 till 561,5 miljoner. Siffran för Skaraborgs sjukhus hamnade 2013 på 58,7 miljoner kronor vilket var en ökning med 9,1 procent. Kökortningsåtgärder, effekter av influensaperioden och anställningsstoppet var några orsaker.

– Ändå är ökningen inte acceptabel. Man kan fundera om man inte ska ha högre bemanning i stället för att låta personalen jobba övertid, men vi måste ha en utökad dialog.

Övertiden och mertiden inom Närhälsan ökade med 3,5 procent och inom folktandvården handlade det om en ökning med 1,5 procent.

Regionstyrelsen fick information om resultet i tisdags och ska ta beslut i frågan den 18 februari.

Kritisk

Oppositionen menar att regionledningen (S, MP och V) håller inne med resurser till sjukvården.

– Granskningen av väntetiderna på akutmottagningarna, cancersjukvården och vårdköerna ger en dyster bild av sjukvården i Västra Götaland, säger Johnny Magnusson, gruppledare för Moderaterna i ett pressmeddelande.

  • Alf Ehn