27 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Överskott på 24,4 miljoner för Skas

Skaraborgs sjukhus fick ett ekonomiskt överskott på 24,4 miljoner under 2013.

Det positiva resultatet beror på flera faktorer, men vakanser inom psykiatrin samt att bemanningsläkare inte fick plockas in, var en starkt bidragande orsak. Låg kostnadsutveckling för läkemedel, lägre personalkostnader på grund av anställningsstoppet samt regionala och statliga bidrag var andra orsaker. Samtidigt innebar regionens ändrade internhyresmodell att Skas fick ökade lokalkostnader.

Resultatet på 24,4 miljoner kronor motsvarar 0,7 procent av Skas budgetomslutning.

Kostnaderna för bemanningsföretag sjönk från 32,1 (2012) till 21,7 miljoner kronor. Jämfört med 2011 har kostnaden minskat med 24,1 miljoner kronor eller drygt 52 procent.

Mer än 90 procent av patienterna får ett första besök inom 90 dagar, vilket stipuleras i vårdgarantin, och mer än 80 procent inom 60 dagar, vilket är gränsen för den statliga kömiljarden. Samma måluppfyllelse gäller tillgängligheten för behandling och/eller operation. När det gäller misstänkt cancer får i princip samtliga patienter ett första besök inom två veckor, enligt Skas årsredovisning som godkänns av styrelsen på torsdag.

Antalet tillsvidareanställda minskade med 58 till 3 769 medarbetare. Övriga anställningsformer, vikariat, visstidsanställningar och timavlönad har ökat med 80 medarbetare. Sjukfrånvaron ligger i snitt på 6,1 procent av ordinarie arbetstid. Ökningen ligger främst på den medellånga sjukskrivningen (15–59 dagar).

Det positiva resultatet beror på flera faktorer, men vakanser inom psykiatrin samt att bemanningsläkare inte fick plockas in, var en starkt bidragande orsak. Låg kostnadsutveckling för läkemedel, lägre personalkostnader på grund av anställningsstoppet samt regionala och statliga bidrag var andra orsaker. Samtidigt innebar regionens ändrade internhyresmodell att Skas fick ökade lokalkostnader.

Resultatet på 24,4 miljoner kronor motsvarar 0,7 procent av Skas budgetomslutning.

Kostnaderna för bemanningsföretag sjönk från 32,1 (2012) till 21,7 miljoner kronor. Jämfört med 2011 har kostnaden minskat med 24,1 miljoner kronor eller drygt 52 procent.

Mer än 90 procent av patienterna får ett första besök inom 90 dagar, vilket stipuleras i vårdgarantin, och mer än 80 procent inom 60 dagar, vilket är gränsen för den statliga kömiljarden. Samma måluppfyllelse gäller tillgängligheten för behandling och/eller operation. När det gäller misstänkt cancer får i princip samtliga patienter ett första besök inom två veckor, enligt Skas årsredovisning som godkänns av styrelsen på torsdag.

Antalet tillsvidareanställda minskade med 58 till 3 769 medarbetare. Övriga anställningsformer, vikariat, visstidsanställningar och timavlönad har ökat med 80 medarbetare. Sjukfrånvaron ligger i snitt på 6,1 procent av ordinarie arbetstid. Ökningen ligger främst på den medellånga sjukskrivningen (15–59 dagar).

  • Alf Ehn