23 jan 2014 16:18

07 jan 2015 11:54

Priserna på skogsmark sjunker

Priserna på skogsmark sjönk med sju procent under 2013.
– Det kommer nog att ligga på samma nivå i rå, spår mäklaren Sara Fredricson.

Fredricson arbetar vid LRF konsult som står bakom den årliga statistiken över landets skogsmarkspriser. I hela landet sjönk priset under förra året med sju procent till 370 kronor per skogskubikmeter.

För Skaraborg, som i mätningen ingår i samma område som övriga Västra Götaland samt Östergötland, redovisas en prisminskning på sju procent. Snittpriset i området låg på 510 kronor per skogskubik. De flesta affärerna gjordes med ortsbor som säljare och det handlade mest om så kallade tillköp.

Medelåldern på säljarna var 64 år, medan medelköparen var 51 år.

Sara Fredricson tror att utvecklingen under 2014 blir i stort sett samma. Hon menar att det råder en försiktig optimism, trots att det gått dåligt för sågverken.

– Vi har många förfrågningar och tror att det blir mycket att göra även i år, men det tar längre tid att få köpare och säljare att mötas, nu när priserna går ned.

Fredricson arbetar vid LRF konsult som står bakom den årliga statistiken över landets skogsmarkspriser. I hela landet sjönk priset under förra året med sju procent till 370 kronor per skogskubikmeter.

För Skaraborg, som i mätningen ingår i samma område som övriga Västra Götaland samt Östergötland, redovisas en prisminskning på sju procent. Snittpriset i området låg på 510 kronor per skogskubik. De flesta affärerna gjordes med ortsbor som säljare och det handlade mest om så kallade tillköp.

Medelåldern på säljarna var 64 år, medan medelköparen var 51 år.

Sara Fredricson tror att utvecklingen under 2014 blir i stort sett samma. Hon menar att det råder en försiktig optimism, trots att det gått dåligt för sågverken.

– Vi har många förfrågningar och tror att det blir mycket att göra även i år, men det tar längre tid att få köpare och säljare att mötas, nu när priserna går ned.

  • Alf Ehn

Skogskubikmeter

Skogskubikmeter (m3sk) är en enhet som används för att beteckna ett skogsbestånds virkesvolym. Måttet innefattar trädens hela stamvolym ovanför normal stubbhöjd vilket innebär att såväl topp som bark räknas med. Grenar, stubbar eller rötter ingår inte.

Källa: Wikipedia