21 jan 2014 16:14

23 jan 2015 14:19

Regionen ska bli kontantlös

Regionen ska vara kontantfri 2020.
– Många av verksamheterna kommer att genomföra det tidigare, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Under tisdagen spikades regionens policy för fordringar och inkasso. Dessutom togs det beslut om att målsättningen är att regionen ska vara kontantfri senast år 2020, vilket kan synas vara en lång tid.

– Det var en tidsmässig kompromiss, för att få en uppslutning kring förslaget, säger Andersson.

Samlat grepp

Anledningen till beslutet var att Angereds närsjukhus ville göra avsteg från den tidigare policyn. Regionen tog ett samlat grepp och ändrade policyn i stället. I den fastslås bland annat vilka betalningssätt (betalkort, faktura eller kontantar) regionen accepterar, men att möjligheten att betala med kontanter ska begränsas. Det ska dock finnas en plats där det går att betala kontant.

– Det kan bli problem med medborgare som inte har, eller kan få, betalkort, men då kan de i stället få en faktura, säger Gert-Inge Andersson.

Vice ordföranden Johnny Magnusson (M) menade att det inte borde vara några problem.

– Alla som åker ambulans till sjukhuset får ju en faktura. Dessutom har flera landsting, bland annat Östergötland, redan tagit bort kontanterna.

Regiondirektören fick dessutom i uppdrag att ta ett nationellt grepp och utreda hur det skulle gå att hitta ett system som håller reda på vilka avgifter en patient betalat. Inte minst för att patienten ska få ett frikort när gränsen för högkostnadsskyddet nåtts.

– Lite skämmigt att det redan inte finns ett system som fungerar, säger Jonas Andersson (FP).

Almedalen

Regionen kommer att anslå 450 000 kronor för deltagandet i årets Almedalsvecka, men under tisdagen blev ärende återremitterat för att politiken på et bättre sätt ska bli delaktig i program och utformning.

– Det är viktigt att nå ut och stärka varumärket, men konkurrensen är otroligt hård med massor av bra seminarier, säger Gert-Inge Andersson.

Under tisdagen spikades regionens policy för fordringar och inkasso. Dessutom togs det beslut om att målsättningen är att regionen ska vara kontantfri senast år 2020, vilket kan synas vara en lång tid.

– Det var en tidsmässig kompromiss, för att få en uppslutning kring förslaget, säger Andersson.

Samlat grepp

Anledningen till beslutet var att Angereds närsjukhus ville göra avsteg från den tidigare policyn. Regionen tog ett samlat grepp och ändrade policyn i stället. I den fastslås bland annat vilka betalningssätt (betalkort, faktura eller kontantar) regionen accepterar, men att möjligheten att betala med kontanter ska begränsas. Det ska dock finnas en plats där det går att betala kontant.

– Det kan bli problem med medborgare som inte har, eller kan få, betalkort, men då kan de i stället få en faktura, säger Gert-Inge Andersson.

Vice ordföranden Johnny Magnusson (M) menade att det inte borde vara några problem.

– Alla som åker ambulans till sjukhuset får ju en faktura. Dessutom har flera landsting, bland annat Östergötland, redan tagit bort kontanterna.

Regiondirektören fick dessutom i uppdrag att ta ett nationellt grepp och utreda hur det skulle gå att hitta ett system som håller reda på vilka avgifter en patient betalat. Inte minst för att patienten ska få ett frikort när gränsen för högkostnadsskyddet nåtts.

– Lite skämmigt att det redan inte finns ett system som fungerar, säger Jonas Andersson (FP).

Almedalen

Regionen kommer att anslå 450 000 kronor för deltagandet i årets Almedalsvecka, men under tisdagen blev ärende återremitterat för att politiken på et bättre sätt ska bli delaktig i program och utformning.

– Det är viktigt att nå ut och stärka varumärket, men konkurrensen är otroligt hård med massor av bra seminarier, säger Gert-Inge Andersson.

  • Alf Ehn